10.04.2013 11:23

Narcis sa po roku vracia

Aktuality

 

Deň zasvätený pomoci onkologickým pacientom, ktorý sa nám už automaticky spája so symbolom jarne nádejného narcisu, sa blíži. V tento týždeň, presne 12. apríla, budú môcť Slováci už po 17-y raz dokázať, koľko empatie voči vážne chorým ľuďom vedia prejaviť.

 

Cieľom Dňa narcisov je poukázať na problém rakoviny, ktorá nezasahuje len samotných pacientov, ale aj ich rodiny. Aj keď jednou z hlavných myšlienok tohto projektu je upozorniť verejnosť na závažnosť a komplexnosť problémov tohto ochorenia, jeho súčasťou je tradične aj verejná zbierka prostriedkov, ktorej výnosy sa vynakladajú na množstvo podporných aktivít. Či už v oblasti psychosociálnej podpory pacientom alebo financovanie informačných kampaní o rakovine či výskumných projektov a tiež zlepšenie prístrojového vybavenia niektorých onkologických pracovísk. Na podobné zmysluplné projekty môžu občania prispieť podobne ako v minulých aj v tomto roku.

 

Dobrovoľníkov Ligy rozpoznáte

V najbližší piatok bude po uliciach slovenských miest a obcí chodiť 16 053 dobrovoľníkov, ktorí budú ľahko identifikovateľní pre prípadné snahy niektorých podvodníkov zneužiť túto celoslovenskú dobročinnú akci:

  1. Na krku budú mať na žltej stužke zavesený žltý papierový narcis s ďalším umelohmotným, na ktorom nesmie chýbať označenie „Dobrovoľník“ i jeho identifikačné číslo.
  2. Skupina dobrovoľníkov sa bude prezentovať papierovou pokladničkou oranžovej farby potlačenej kvetom narcisu a bude opatrená logom Ligy proti rakovine a označením „Deň narcisov“, dátumom 12. apríla 2013 a výrazným „Ďakujeme“. Pokladničky budú zároveň prelepené nálepkami bielo-modro-žltej farby s číslom účtu Dňa narcisov, číslom povolenia zbierky vydaným Ministerstvom vnútra SR + evidenčným číslom každej jednej pokladničky.
  3. Tretím identifikačným prvkom budú žlté narcisy so zeleným lístkom, ktoré budú dobrovoľníci rozdávať. A na pevných stanovištiach vo väčších mestách budú mať títo mladí ľudia oblečené aj oranžové tričká s bielym nápisom „Prijmite kvietok nádeje ...“ a s potlačou narcisu na prednej strane a loga Ligy proti rakovine na zadnej strane.

Všetky tieto identifikačné znaky si môžu záujemcovia pozrieť na stránkach www.dennarcisov.sk a www.lpr.sk.

 

Možnosti podpory

Okrem poskytnutia dobrovoľnej sumy priamo do pokladničky v teréne konkrétne v najbližší piatok ako v jediný deň, môžu ľudia prispieť do zbierky od aj inými formami:

  • dobrovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č. 2629740400/1100,
  • zaslaním SMS (cena 1 SMS je 2 €- operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú) s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 1. do 20. apríla 2013.

 

Hravá a spevavá kampaň

V tomto roku vniesla Liga proti rakovine inovatívne prvky v prezentácii tohto dôležitého projektu pomoci. Milým PR je čerstvá pesnička z dielne Jána Strassera a Braňa Kostku, ktorá v podaní Janky Galisovej a Bratislavského chlapčenského zboru teší divákov televíznych kanálov už niekoľko dní.

V rámci kampane oslovuje od 1. apríla do 20. apríla 2013 Liga proti rakovine verejnosť rôznymi formami a nosičmi. Vďaka mnohým partnerom môže využiť širokú škálu komunikácie – od elektronických a printových médií, LCD obrazoviek, kín či vizuálov v mestských a prímestských autobusoch, v diaľkových spojoch i vo vlakových súpravách až po komunikáciu v navštevovaných obchodných či zábavných centrách. Mladým ľuďom sa prihovára prostredníctvom facebooku, youtube kanálu, či internetových portálov. Od tohto ročníka je komunikácia s verejnosťou posilnená aj cez novovytvorenú webovú stránku www.dennarcisov.sk, na ktorej sa nachádzajú aktuálne informácie o zbierke, ale aj informácie o použití  výnosov zbierky od roku 2010.

Novou formou komunikácie je i on-line hra, cieľom ktorej je upriamiť pozornosť na dobrovoľníkov a ich identifikačné znaky.

Súčasťou Dňa narcisov je Koncert vďaky zorganizovaný na námestí pri obchodnom komplexe Eurovea v Bratislave, na ktorom budú od 15, 30 vystupovať viacerí slovenskí speváci a súbory bez nároku na honorár.

 

redakcia Doma a Rada

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada