03.06.2013 14:25

Najlepšie duše Dobrej duše

Aktuality

 

Minulý rok odštartoval zaujímavý projekt Dobrá duša v roku 2012. Jeho cieľom bolo vyhľadať aktívnych seniorov, ktorí poskytujú druhým seniorom pomoc pri každodenných aktivitách, snažia sa ich zabaviť alebo im vyplniť voľný čas. Porota nakoniec vyhodnotila z desiatok tipov a odporúčaní najlepších, ktorí získali titul Dobrá duša 2012.

 

V kategórii jednotlivcov titul získali:

Jozef Benko z Janovej Lehoty je muzikant, harmonikár. V rámci svojho voľného času už dlhé roky navštevuje Domov sociálnych služieb Nádej a pomáha tým sebe, aj klientom zariadenia. Podľa pána Benka: „Hudba je terapia. Ani si to neuvedomujeme, ale má moc vyčariť v nás pozitívnu náladu a úsmev, ktorú títo ľudia, a ja tiež, potrebujú ako soľ.“

Urban Vida pomáha ako dobrovoľník v Domove sociálnych služieb a Domove dôchodcov Nádej v Janovej Lehote. Bývalý lesník pravidelne navštevuje zariadenie, zúčastňuje sa aktivít, ktoré organizujú. Ako milovník prírody potešil seniorov netradične: „Doma som vyrobil niekoľko vtáčích búdok,“ hovorí pán Vida. „Rozhodol som sa takéto vtáčie búdky postaviť v krásnom prostredí domova, aby mali ľudia bližšie k prírode, či už tým, že budú môcť vtáčiky kŕmiť počas celej zimy.“

Viliam Konopka pomáha v Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Žiari nad Hronom. Každodenne navštevuje v zariadení svoju ťažko chorú manželku, ale vždy si nájde čas aj na niektorých ďalších klientov. Dokáže sa s nimi porozprávať, poradiť, obslúžiť pri rôznych činnostiach. „Ak by sme mali určiť hodnotu tohto človeka, tak je nezmerateľná. Jeho trpezlivý a chápavý prístup ku chorým a postihnutým klientom, nezištná pomoc pri aktivitách v pracovnej terapii či obyčajný láskavý úsmev a dobré slovo, ktoré rozdáva okolo seba, je pre mnohých z nás ukážkou ozajstnej ľudskosti,“ hodnotí jeho prínos vedenie domova.

Adela Dugasová je sama klientkou Zariadenia pre seniorov Náruč v Prešove. Je sama ťažko chorá, ale napriek tomu sa rozhodla, že bude pomáhať druhým. Ako sama vraví, pomoc ju drží pri živote. Pravidelne navštevuje ďalšiu z klientok, pani Rafajlovičovú, ktorá potrebuje dennú pomoc a psychickú podporu. Pani Dugasová ju sprevádza na raňajky, obedy a večere i do kaplnky a vypĺňa jej voľný čas.

 

Čestné uznania v kategórii inštitúcie dostali:

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON z obce Nemecká za projekt zameraný na muzikoterapiu.

Spoločnosť KRANKAS zo Žiliny za netradičnú formu vzdelávania v oblasti zdravia.

Domov dôchodcov a DSS SOCIETA z obce Hodruša-Hámre za organizovanie spoločenských podujatí  s miestnou organizáciou Jednoty dôchodcov.

Centrum sociálnych služieb Fantázia z Kysuckého Nového Mesta za projekt aktivít v záhrade, ktoré majú aj terapeutický efekt.

 

Dobrá duša 2013

Dobrá duša, ktorá si už našla svoje miesto v oblasti spoločenskej charity, vyhlasuje nový ročník. Od 1. mája 2013 je už možné prihlasovať sa do dobrovoľníckych projektov podľa tých istých kritérií, ako v roku minulom:

  • dobrovoľník musí vykonávať svoju prácu dlhodobo (aspoň tri mesiace)
  • sám má byť v seniorskom veku 60 rokov a viac, pričom jeho pomoc sa orientuje na pomoc iným seniorom najmä v domovoch sociálnych služieb.

Porota zložená z odborníkov, ktorí sa venujú dobrovoľníctvu a práci so seniormi, nakoniec vytipuje užší výber finalistov, z ktorých sa vyberú najlepší dobrovoľníci roka. Rovnako sa do súťaže môžu zapojiť aj inštitúcie a prihlásiť svoje dobrovoľnícke projekty, ktorými sa snažia zlepšiť podmienky pre svojich klientov. Celoslovenské výsledky sa budú vyhlasovať na jar roku 2014.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.stockvault.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada