03.10.2017 12:55

Nádej pre pacientov s chronickou leukémiou

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Pozitívne výsledky viacerých medzinárodných štúdií prinášajú novú nádej pre pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Výsledky niekoľkoročnej úspešnej liečby inovatívnymi liekmi umožňujú u viacerých pacientov ukončenie liečby a nový život bez liekov. Aj keď ukončenie terapie zatiaľ nie je možné u všetkých pacientov s diagnózou CML, pozitívne výsledky štúdií predstavujú zásadný prelom v liečbe onkologických ochorení.

 

V súčasnosti sa viaceré vedecké skupiny v klinických štúdiách zaoberajú možnosťou vysadiť liečbu u určitej skupiny pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou (CML). Doposiaľ najväčšia medzinárodná štúdia European Stop TKI Study preukázala prelomové výsledky, ktoré prinášajú pre CML pacientov nádej na normálny a plnohodnotný život bez liekov. Podľa štúdie je možné istej skupine pacientov, spĺňajúcich presne dané medicínske kritériá, vysadiť liečbu.

„Je to fascinujúce, vzhľadom na fakt, že 20 rokov dozadu len necelá tretina pacientov s CML prežívala viac ako 5 rokov. Až s nástupom inovatívnych liekov s molekulárne cielenou terapiou sme dokázali zvládnuť toto onkologické ochorenie natoľko, že pacienti dnes žijú normálny život bez obmedzení. A teraz sa blížime k ďalšiemu kroku, ktorým je možnosť ukončenia liečby,“ hovorí MUDr. Katarína Slezáková, PhD. z Kliniky hematológie a transfuziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

 

Optimistické výsledky štúdie

Do uvedenej štúdie European Stop TKI bolo zaradených 755 pacientov z 11 európskych krajín, ktorým bola, na základe odporúčania lekárov a pod ich prísnym dohľadom, ukončená liečba CML. Pri takmer polovici z nich (378) sa neobjavili žiadne príznaky ochorenia ani po vyše roku a pol od skončenia medikamentóznej terapie. Vedci sa preto začali zaoberať aj otázkou, či má pre zdarne liečených pacientov význam v terapii pokračovať.

 

Z osobnej skúsenosti

Keď Marošovi Havranovi presne pred 11 rokmi diagnostikovali CML, boli to najťažšie chvíle v jeho živote. „Zrazu som nevedel, či uvidím vyrastať svojho prvého syna, či to prežijem. V tom čase nová liečba mi však umožnila viesť takmer plnohodnotný život, pracovať, viesť pacientsku organizáciu a  starať sa o tri krásne deti. Mám šťastie, o ktorom sa pacientom pred 20 rokmi ani nesnívalo. A dnes tu máme úžasný posun pre skupinu pacientov, ktorí si môžu hovoriť, že žijú život bez liekov. Liečba CML je jasným dôkazom toho, že do inovatívnych liekov sa oplatí investovať, lebo môžu priniesť aj takéto krásne výsledky,“ hovorí tento pacient a zároveň zakladajúci člen občianskeho združenia CML life.

 

Kritéria ukončenia liečby

Žiaľ, nie každý pacient spĺňa podmienky na prerušenie liečby CML. „Medzi rozhodujúce kritériá na vysadenie liečby patria v prvom rade  doterajšie optimálne výsledky liečby pacienta a dosiahnutá tzv. hlboká molekulová remisia, ale aj isté vstupné charakteristiky choroby, napr. chronická fáza v čase diagnózy či nízke riziko, a v neposlednom rade aj prianie pacienta,“ vysvetľuje MUDr. Zuzana Sninská, PhD. Prax na Slovensku ukazuje, že aj u nás budú  pacienti s CML spĺňajúci kritériá na ukončenie liečby.  

S návrhom ošetrujúceho lekára na ukončenie liečby musí, samozrejme, súhlasiť aj pacient, ktorému lekár túto možnosť ponúkne. „S pacientmi  budeme na túto tému aktívne diskutovať, aby im boli zrejmé všetky aspekty spojené s prerušením liečby CML inhibítormi tyrozínkinázy. Ako ukázali predbežné výsledky z už spomínanej štúdie, časti pacientov sa CML vrátila, väčšinou len na molekulovej úrovni, čo vieme zistiť laboratórne špeciálnym molekulovo-genetickým vyšetrením. Treba však dodať, že potom, čo týmto pacientom boli späť nasadené TKI, ich stav sa opäť upravil do ´normálu´,“ hovorí MUDr. Sninská.

 

O CML

Chronická myelocytová leukémia (CML) je zhubné ochorenie spôsobujúce abnormálne rozmnoženie bielych krviniek, ktoré ale nie sú schopné adekvátne plniť svoju funkciu. V kostnej dreni dôjde k zmene genetického materiálu kmeňovej bunky, čo spôsobí vznik abnormálneho chromozómu, tzv. Philadelphia (Ph) chromozómu. Cieľ liečby je zastaviť množenie a znížiť celkový počet rakovinových buniek na najnižšiu možnú úroveň v čo najkratšom čase.

Na Slovensku ročne ochorie približne 450 ľudí na rôzne typy leukémie. CML sa štatistiky častejšie vyskytuje u mužov než u žien, však klinický priebeh je u oboch pohlaví podobný. Deti na tento typ leukémie ochorejú len výnimočne. Pacientom ochorenie zvyčajne diagnostikujú vo veku okolo 55 až 60 rokov.

 

PRÍZNAKY OCHORENIA

  • Únava, ktorá neodznie, dôvodom je nízky počet červených krviniek v krvi.
  • Pocit plnosti, aj po zjedení malého množstva potravy sa človek cíti plný, príčinou je zväčšená slezina.
  • Bolesť brucha alebo pocit plného brucha.
  • Strata hmotnosti.
  • Horúčka.
  • Bolesť pod rebrami na ľavej strane spôsobená zväčšenou slezinou.
  • Bolesť kostí.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada