12.02.2018 17:31

Na Valentína o kvapku lepší

Aktuality

 

Slovenský Červený kríž (SČK) dnes odštartoval 23. ročník celoslovenskej kampane Valentínska kvapka krvi, počas ktorej vyzýva hlavne mladých ľudí, aby darovali krv a boli tak na Valentína o kvapku lepší.

Na slávnostný otvárací odber v Ná­rodnej transfúznej službe SR na Ružinovskej ulici v Bratislave prišlo vyše 60 dobrovoľných darcov, me­dzi inými generálna sekretárka SČK Zuzana Rosiarová Kesegová, prezi­dent SČK Viliam Dobiáš, moderátor­ka Aneta Parišková, ktorá je zároveň ambasádorkou darcovstva krvi, ale aj členovia čestnej stráže preziden­ta SR a viacerí pravidelní darco­via krvi, ktorí sú nositeľmi zlatýcha diamantových plakiet prof. MUDr. J. Jánskeho.

Kampaň chce osloviť mladých

Cieľom päť týždňovej náborovej kam­pane, ktorá sa tento rok nesie pod heslom – O kvapku lepší Valentín, je podporenie bezpríspevkového dar­covstva krvi a získanie nových darcov prevažne z radov mladých ľudí. Do druhej najväčšej náborovej kampa­ne SČK, ktorá je už tradične spojená s Dňom zaľúbených, sa za uplynulých päť rokov zapojilo 130 645 dobrovoľ­ných darcov, z toho bolo 23 420 prvo­darcov.

„Tento rok máme 23. ročník kampane. Vždy je podstatou prilákať a povzbudiť ľudí, aby sa na chvíľku zastavili a veno­vali trocha svojho času pre dobrú vec. Darovanie krvi je jednoduché a pritom nenahraditeľné“, hovorí Zuzana Ro­siarová, generálna sekretárka SČK. K otváraciemu odberu krvi sa dnes pri­dali aj študenti Strednej zdravotníckej školy na Kukučínovej ulici v Košiciach, mobilné odbery krvi boli aj v Novom Meste nad Váhom, na Gymnáziu M.R. Štefánika, v Poprade na Gymnáziu Dominika Tatarku a v televízii Markíza v Záhorskej Bystrici.

 

Informácie pre dobrovoľných darcov

Verejnosť sa do kampane môže za­pojiť na celom Slovensku darovaním krvi na odberových miestach Národ­nej transfúznej služby SR, na hema­tologicko-transfúznych oddeleniach nemocníc a na mobilných odberoch. Aktuálne informácie, miesta a dátumy odberov krvi bude počas kampane zverejňovať Slovenský Červený kríž na webovej stránke darujkrv.redcross.sk a na Facebookovej stránke Slovenský Červený kríž – Spolu pomôžeme.

Dob­rovoľní darcovia krvi a sympatizanti kampane Valentínska kvapka krvi ju môžu podporiť zdieľaním informácií a zmenou svojej profilovej fotografie na Facebooku. Na samotnom odbe­re si môžu urobiť selfie a poslať ju na adresu valentin@redcross.sk a zdieľať svoje darcovstvo.

Valentínska kvapka krvi potrvá päť týždňov, od 12. februára do 16. mar­ca 2018. Kampaň organizuje Slo­venský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi odde­leniami nemocníc. Ďalšími partnermi tohtoročnej kampane sú minerálna voda Lucka a PR agentúra NEURO­PEA. Kampaň Valentínska kvapka krvi je ochrannou známkou Slovenského Červeného kríža.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada