12.05.2015 20:21

Ak rozhoduje vysoký krvný tlak

Aktuality

 

V posledných dvoch dekádach nastal v celom svete výrazný pokles úmrtnosti na  ischemické ochorenia srdca. Na Slovensku bol však tento pokles oveľa menší než v okolitých štátoch. Kde hľadať dôvody tejto nepriaznivej štatistiky?

Kým Poľsko zaznamenalo zníženie úmrtnosti o 66 percent a Česká republika o 50 percent, na Slovensku počet úmrtí klesol len o 25 percent!  Veľmi znepokojujúci je tiež fakt, že úmrtnosť slovenských mužov na dôsledky vysokého tlaku stúpla v tomto období takmer o 12 percent! Rovnako prehodnotenie vstupných údajov o príčinách úmrtí na Slovensku odhalilo, že v dôsledku hypertenzie zomiera viac ľudí, ako sa pôvodne ukazovalo.

 

Podľa odborníkov

"Z výsledkov výskumu vyplýva, že potrebujeme zlepšiť prevenciu a zamerať sa na odhaľovanie a kontrolu rizikových faktorov vrátane hypertenzie," hovorí  doc. MUDr. Eva Goncalvesová z Únie pre zdravšie srdce. Hypertenzia je najsilnejším rizikovým faktorom pre vznik srdcového zlyhávania, fibriláciu predsiení a cievnych ochorení  mozgu. Zároveň je jednou z najčastejších kardiovaskulárnych chorôb. Vysoký tlak krvi sa zaraďuje medzi civilizačné ochorenia, pretože medzi významné faktory jeho vzniku patrí práve zlý životný štýl -  stres, fajčenie, nedostatok pohybu a obezita, ktorá súvisí s nesprávnym stravovaním.

Pacienti podceňujú problém

K faktorom, ktoré ovplyvňujú kvalitu liečby, patria aj doplatky za lieky. Pacientom prekáža najmä výška doplatkov, lekári vidia ako problém časté zmeny v doplatkoch. Podľa oboch skupín je pozoruhodné, že výška doplatkov stále rastie napriek poklesu ceny liekov. Problémom býva často aj nedodržiavanie frekvencie užívania liekov alebo úplná rezignácia na liečbu. Najmä, ak pacient nemá žiadne ťažkosti a lieky úplne vysadí. Neuvedomuje si alebo podceňuje zdravotné riziká takéhoto správania.

 

Hypertenzia...

... alebo vysoký krvný tlak je jednou z najčastejších kardiovaskulárnych chorôb. Toto ochorenie je v dnešnej dobe masovo rozšírené. Podľa štatistík sa na hypertenziu lieči asi 20 percent dospelých ľudí. Hoci toto číslo je naozaj vysoké, nezahŕňa tých, ktorí o svojej hypertenzii nevedia alebo sa z najrôznejších dôvodov neliečia. Žiaľ, pokiaľ sa vysoký krvný tlak cielene nesleduje a nelieči, môže sa prejaviť až cievnou príhodou vo forme mozgovej porážky alebo srdcového infarktu, vážnym poškodením obličiek či očí. Neexistuje žiadna iná choroba, ktorá by bola tak ľahko rozpoznateľná a pritom tak často nepoznaná alebo nesprávne liečená. Hovorí sa, že asi polovica ľudí s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Druhá polovica o ňom síce vie, ale len polovica z týchto ľudí sa správne lieči. Iba štvrtina pacientov s vysokým krvným tlakom je teda liečená tak, aby to malo efekt. Odhaduje sa, že 25 percent úmrtí vo veku nad 40 rokov je zapríčinených práve hypertenziou. Jednou z príčin tejto smutnej štatistiky je práve fakt, že v počiatočných štádiách nemá takmer žiadne príznaky a postihnutí ľudia o nej skutočne nevedia, alebo ju skrátka ignorujú, pretože ich (zatiaľ) nijako neobťažuje.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

—————

Späť


Kontakt

magazín Doma a Rada