17.01.2018 18:37

Keď je ocko hrdinom

Mamina - Dieťa

 

Veľa vecí sa mení alebo aspoň posúva. Platí to aj pre tradičnú úlohu otca v rodine. Ako sa zdá, asi jeuž na vymretie. Aspoň vo vyspelých krajinách nezaťažených tradicionalistickým pohľadom na menejcenné postavenie ženy v rodine a spoločnosti.

Zabudnime na klasickú podobu hlavy rodiny, generála, ktorý rozhoduje o všetkom podstatnom, drží rodinnú kasu a zásadne sa nezúčastňuje domácich prác. Pre mnohých moderných ockov už nie je v popredí ich záujmu kariéra v práci, ale skôr nenarušený rodinný život, k čomu patrí aj výchova detí oboma partnermi.

 

Staré mýty padajú

Vzor rodinného šťastia, kedy sa muž staral o peniaze a žena o výchovu detí, sa stáva minulosťou. Pieskovisko namiesto služobnej cesty a stôl na prebaľovanie namiesto pracovnej stoličky, aj to je bežná voľba mužov, ktorí sa stále viac zapájajú do aktivít v domácnosti a neraz preberajú v tejto sfére velenie. Ale pre zmenu úlohy otca v rodine boli potrebné viaceré zákony, ktoré sa v posledných rokoch prijali. Týka sa to najmä materskej dovolenky, pre ktorú sa môžu rozhodnúť aj samotní muži. A v niektorých rodinách sa úlohy úplne obrátia - kariére sa venuje žena a muž preberá starostlivosť o potomka so všetkým, čo k tomu patrí. Samozrejme, že takúto alternatívu podmieňuje aj finančná situácia partnerov a charakter ich zamestnania. Do práce jednoducho chodí ten, koho lepšie platia. Ale niekedy sa pre materskú dovolenku rozhodnú aj vcelku úspešní muži, ktorí si chcú svojho potomka skutočne užiť, ak to nestihli napríklad pri prvom dieťati. Aj keď je tento trend typickejší pre mestskú populáciu, aj na vidieku, kde je súčasťou životného štýlu a podnikania najmä fyzická práca ako doména mužov, sa už niektorí otcovia rozhodli pre podobné riešenie rodinnej situácie. 

 

Pôrod už nie je tabu

Kedysi sa odohrávali pôrody za prísnych opatrení, v ktorých pre otca miesta nebolo, no súčasný moderný muž je bežne účastníkom tejto dramatickej a dôležitej udalosti. Jednoducho chce byť pritom, keď sa jeho dieťa prvýkrát nadýchne. A odborníci tvrdia, že včasný kontakt otca s dieťaťom nemá vplyv len na vzťah týchto dvoch bytostí, ale aj na osobnostný vývoj dieťaťa. Potvrdilo sa, že u detí vyrastajúcich len s jedným rodičom, sa niektoré vlastnosti a schopnosti nerozvíjali dostatočne. Často sa u nich objavovali problémy so sebavedomím, ale aj s nadväzovaním kontaktov v dospelosti.

 

Víkendový tatko

Nie všetci otcovia si môžu dovoliť ten luxus ostať s dieťaťom niekoľko rokov doma. Dobré miesto, ktoré sa nezvykne opúšťať, pôžičky a úver za byt, ktorý treba platiť, sú pádnym argumentom. No ak už nemajú dostatok času venovať sa potomkovi v priebehu pracovného týždňa, robia tak cez víkend. A v každom prípade trávia súčasní otcovia so svojimi deťmi sobotu a nedeľu intenzívnejšie ako kedysi. Majú pre to minimálne dva dôvody – budujú prirodzenou cestou pevné puto so svojím synom alebo dcérou a voľný čas trávia zmysluplne. Preferujú najmä športové aktivity i pobyt v prírode, ktoré prispievajú k fyzickej i duševnej pohode dieťaťa aj ich samotných.

Až príliš hrdí na otca

Špeciálnou kapitolou je vzťah dieťaťa a úspešného otca, či už je to svetoznámy boxer, skvelý chirurg alebo vydavateľ populárnych novín. Ich deti sú síce veľmi pyšné na svojich otcov, ale v snahe dokázať im, že sú ich hodné, sa snažia vystúpiť z tieňa slávnych otcov a dosiahnuť podobný úspech. Ak sú to skutočne silné osobnosti, hľadajú si vlastnú cestu a odklonia sa od tej, ktorú vyšliapal ich tatko aj pre nich. Ak nie, môže trpieť celoživotne pocitom neúspechu, ktorý zdôvodňujú priveľkým očakávaním okolia vo vzťahu k extrémne úspešnému predkovi.

 

Aké typy otcov poznáme?

  • Priateľ: Pri opatere dieťaťa sa angažuje ochotne a veľmi tým partnerku odbremeňuje. Je trpezlivý a cíti sa byť moderným pokrokovým oteckom. Otázky výchovy rieši principiálne po dohode s partnerkou. Ale občas sa vkradne do správania tohto typu obraz klasicky fungujúcej rodiny, keď napokon časom najväčší podiel na výchove dieťaťa, ktoré trochu odrastie, prevezme žena. Najmä v období puberty, ktoré býva komplikované z hľadiska komunikácie a vtedy muž nechce riskovať stratu statusu priateľského otecka.
  • Opatrovateľ: Do opatrovania dieťaťa sa angažuje skutočne výrazne, dokonca si zariadi život tak, aby bola zabezpečená hlavne starostlivosť o dieťa. Vcelku nie je veľmi trpezlivý a verí, že mu prináleží úloha nedotknuteľného veliteľa rodiny, ktorý vie najlepšie, čo je správne už aj preto, že si poctivo naštudoval všetky dostupné odborné publikácie a články o vývoji, strave a výchove detí.
  • Povrchný: Dištancuje sa o tradičnej úlohy otca a snaží sa byť dieťaťu hlavne kamarátom. Nezohľadňuje dôležitosť svojej osoby pri skutočnej výchove, ktorá vyžaduje aj nepopulárne rozhodnutia a prípadné tresty, ale vychutnáva si výchovu len z  pozitívnej stránky. No keď mu začne byť dieťa na „obtiaž“, pokojne prenesie celú zodpovednosť na partnerku.
  • Živiteľ: To je klasický obraz otca, ktorý sa stará o finančné zabezpečenie rodiny. Matka preberá celú výchovu a on sa do bežných každodenných starostí vôbec nemieša. Naklonený je udávať dieťaťu aktívne smer je len v prípade športových aktivít, hobby a dovoleniek.
  • Preťažený: Veľmi zamestnaný, ambiciózny muž, ktorý prenecháva domácnosť i výchovu detí výhradne na matku, pretože pociťuje tento prvok v živote ako bremeno. Býva nervózny a na problémy reaguje podráždene. V partnerskom živote i vo vzťahu s deťmi panuje vysoké riziko konfliktov.
  • Pohodlný: Myslí si, že je tolerantným oteckom, ktorý akceptuje priestor a slobodný prejav každého člena rodiny. V skutočnosti len z pohodlnosti necháva všetkému voľný priebeh. Pri dôležitých otázkach výchovy sa drží bokom, pretože sa cíti byť veľmi rýchlo preťažený a je navyše presvedčený, že matka dieťaťa vlastne ani nechce, aby sa do niečoho miešal. Skutočné túžby a problémy svojho potomka takmer nepozná. A jeho partnerka žije s pocitom, že ju i dieťa necháva v štichu.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada