19.03.2017 10:58

Kam s nefunkčnou žiarivkou

Domácnosť – Ako šetriť

 

Aj keď žiarivku považujeme takmer za večný zdroj svetla, po čase sa predsa len vybije. Čo však s predmetom, ktorému skončila funkčnosť? Do bežného odpadu žiarivka nepatrí, pretože obsahuje nepatrné množstvo ortuti, ktoré by po jej rozbití mohlo kontaminovať životné prostredie. Navyše ortuťové pary sú nebezpečné, lebo poškodzujú zdravie človeka.

 

Ani úsporné žiarovky nemôžeme vyhadzovať do smetí alebo ich zakomponovať do skleneného odpadu. Ten sa neskôr po druhotnom spracovaní využíva na výrobu fliaš, no jemné drôtiky zo žiaroviek by mohli sklenenú zmes znehodnotiť. To všetko sú silné argumenty pre separovaný zber týchto predmetov dennej potreby. Máme dve možnosti. Buď ich odnesieme do zberných surovín, na zberné miesta problémových materiálov, alebo ich odovzdáme predajcovi v špecializovaných obchodoch elektro, kde pri kúpe novej úspornej žiarovky alebo žiarivky sa môžeme podľa princípu spätného odberu zbaviť starej nefunkčnej. Platí zásada jeden poškodený kus za jeden zakúpený. Povinnosť ekologickej likvidácie prechádza potom na predajcu. Je to bezplatná služba. Ďalšie informácie o separovanom zbere nájdete na stránke https://www.olo.sk/.

Poznámka:

Ak žiarivka či výbojka nie sú rozbité, nemusíme sa ničoho obávať. Problém nastáva až po porušení obalu, keď sa ortuťové pary vyparujú do ovzdušia.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.publicdomainpictures.net

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada