28.09.2012 15:23

Jesenná údržba trávnikov

Zelený domov - Pestujeme rastliny

 

Jesenné mesiace umožňujú, dokonca vyžadujú celý systém zásahov a opatrení týkajúce sa starostlivosti o trávniky, pretože je to veľmi vhodné obdobie ako pre zakladanie trávnikov, tak i pre ďalšie regeneračné opatrenia. Cieľom je nielen zlepšenie trávneho porastu, ale takisto príprava trávnika na dobré prezimovanie.

 

Na začiatku jesene je vhodné ešte raz zopakovať vertikutáciu, poprípade i aerifikáciu. Takisto nesmieme zabúdať na správnu výživu trávnej mačiny, najlepšie aplikáciou plného kombinovaného hnojiva, pretože časté kosenie v predchádzajúcom období odčerpalo z pôdy značné množstvo živín. Tie je nutné do pôdy dodať v jesennom období, aby sme zabezpečili jeho úspešné prezimovanie.

Z hľadiska vývoja burín je október ešte vhodným obdobím k ich likvidácii a potlačeniu. Preto zaburinené trávnaté plochy proti dvojklíčnolistovým burinám ošetrujeme bežne dostupnými selektívnymi herbicídmi /Bofix, Dicotex, Lonstar a iné/. V prípade silno poškodených miest v trávniku je vhodné previesť dosiatie trávnou zmesou použitou pri založení trávnika alebo trávnou zmesou Regenerácia. Takisto ešte do konca októbra môžeme zakladať nové trávniky s tým, že pri rýchlom ochladení budú vzchádzať na jar budúceho roka. V závislosti od klimatických podmienok prevedieme v novembri posledné kosenie trávnatého porastu, súčasne odstránime napadané lístie a iné organické zvyšky. V prípade premnoženia hlodavcov v trávniku, kladieme za suchého počasia do dier otrávené nástrahy.

Trávniky prezimujeme mierne obrastené. Starina /odumretá trávna hmota/ musí byť pred nástupom zimy z trávnikov odstránená, inak hrozí v priebehu zimy silná infekcia hubovými chorobami. Pri dlhšie trvajúcich mrazoch bez snehovej pokrývky po trávnikoch nechodíme, ani ich inak nezaťažujeme. Takisto pri odmäku nevstupujeme na trávnu plochu, pretože hrozí vyšliapanie nerovností v zmäknutej pôde.

 

Výživa a hnojenie

Základom dokonalého trávnika je vyrovnaná a dostatočná výživa, ktorá ovplyvňuje kvalitu trávneho porastu a jeho odolnosť voči záťaži, chorobám a stresom. Predovšetkým často kosené parkové, golfové záťažové trávniky sú na výživu veľmi náročné. Potrebné množstvo živín stanovíme najlepšie rozborom pôdy, vizuálnym posúdením porastu a doporučenými dávkami hnojív.

Pre optimálnu výživu trávnika v jesennom období doporučujeme používať špeciálne dlhopôsobiace hnojivo, vyvinuté práve len pre trávnik. Tieto hnojivá sú presne prispôsobené potrebám trávnika. Jesenné hnojivo Multi-K Prills /13-0-46/ s veľmi priaznivou granuláciou /1,5-2,0 mm/ obsahuje všetky dôležité prvky na prípravu trávnika na prezimovanie - tj. dusík, ale predovšetkým vyšší podiel draslíka, ktorý podporuje odolnosť tráv voči suchu, vymŕzaniu a chorobám. Na jar sa tak trávnik veľmi rýchlo obnoví a to je dobrým predpokladom pre jeho rýchlejšie užívanie. Uvedené hnojivo doporučujeme aplikovať v priebehu októbra a novembra v priemernej dávke 15-30 g/m2. Vďaka dlhodobému 2-3 mesačnému pôsobeniu hnojiva, je trávnik kontinuálne zásobovaný živinami. Uvoľňovanie živín prebieha v závislosti na teplote a vlhkosti prostredia. Pokiaľ trávnik nedostane potrebné množstvo živín, tak postupne chradne. Predávkovanie priemyselnými hnojivami vedie buď k spáleniu alebo nekontrolovateľnému rastu trávnika, čím sa zvýšia náklady na údržbu /kratšie intervaly pri kosbe/.

V našej ponuke nájdete tiež trávnikové hnojivá, ktoré sú vyvinuté vyslovene pre výživu trávnikov na jeseň. Jedná sa o AGRO Jesenné trávnikové hnojivo, ktoré sa používa v septembri až začiatkom októbra, v závislosti od počasia. Trávnik sa prihnojuje v dávke 200 kg/ha (20 g/m2). Je vhodné pre bežné typy trávnika, výška kosenia nad 0,5 cm. Aplikuje sa rovnomerným rozhodením granúl na pokosený a osušený porast trávnika. Živiny sú v ľahko prijateľnej forme pre rastliny, a preto sa veľmi rýchlo prejaví efekt prihnojenia.

FLORIA® Trávnikové hnojivo JESEŇ je hnojivo vyššej kvality. Je zárukou profesionálnych výsledkov jesennej starostlivosti o trávnik. Obsahuje dva dôležité prvky pre prípravu trávnika na prezimovanie, t.j. dusík a predovšetkým vysoký podiel draslíka, ktorý je pre prezimovanie trávnika nevyhnutný. Draslík podporuje odolnosť tráv voči suchu, vymŕzaniu a hubovým chorobám. V jarnom období sa tak trávnik veľmi rýchlo obnoví a je pripravený na jeho rýchlejšie užívanie.

 

Vhodné obdobie

Ideálnym obdobím na aplikáciu trávnikového hnojiva je podobne začiatok septembra a je možné použiť ho až do konca októbra. Aplikujte 1 až 2 dni po kosení, vždy na suchý trávnik v dávke 20 g/ m². Po každom prihnojení trávnik dôkladne zavlažte. Zabezpečíte tak okamžitý účinok hnojiva.

Jesenné trávnikové hnojivá prinášajú pre trávnik mnoho výhod:

  • podporujú lepšie vyzrievanie trávnika pred zimou, a tým zvyšujú odolnosť proti vymŕzaniu
  • znižujú riziko napádania tráv hubovými chorobami
  • zvyšujú odolnosť tráv voči suchu a iným stresovým faktorom
  • vďaka nižšiemu podielu dusíka (N) udržiavajú trávny porast kompaktným a odolnejším proti zošliapaniu
  • vysoký obsah draslíka (K) podporuje vyzrievanie rastlinných pletív a tvorbu zásobných látok
  • vysoký podiel horčíka (Mg) výrazne zvyšuje fotosyntézu
  • obsahujú síru (S), ktorá je nevyhnutná pre tvorbu bielkovín a ďalších látok potrebných pre rastliny

 

Najrozšírenejšie choroby trávnikov a opatrenia k ich obmedzeniu

Pleseň snežná (Fusarium nivale)                     

Trávne rastliny odumierajú na ploche kruhovitého, elipsovitého či nepravidelného tvaru. Sú pokryté mycéliom belavej alebo ružovkastej farby. Choroba sa prejavuje hlavne po odmäku. Príčinou je predovšetkým neodstránená organická hmota, sneh na nezamrznutej zemi, spevnený pôdny povrch a nadbytok dusíka na jeseň. Silnejší výskyt je na zatienených miestach. Trávnik má hnedastú alebo hnedú farbu a veľmi pomaly regeneruje.

Ochrana: odumretú hmotu opatrne vyhrabeme a prihnojíme liadkom vápenatým alebo liadkom amónnym s vápencom. V prípade silného napadnutia prevedieme fungicídne ošetrenie.

 

Palušková hniloba (Typhula incarnata)                                

Po odmäku sa objavujú rôzne veľké hnedasté škvrny, ktorých farba sa mení na sivú až bielu. Príčinou rozvoja choroby je dlhodobo ležiaci sneh, teploty 0–10 stupňov Celzia a vysoká vzdušná vlhkosť. Takisto množstvo stariny vytvára priaznivú mikroklímu pre rozvoj choroby.

Ochrana: odumretú hmotu opatrne vyhrabeme a prihnojíme liadkom vápenatým alebo liadkom amónnym s vápencom. V prípade silného napadnutia prevedieme fungicídne ošetrenie.

 

Múčnatka trávová (Blumeria graminis)                                

Na listoch tráv sa vo vegetácii vytvára belavý múčnatý povlak, ktorý prechádza do rozsiahlejších hnedastých škvŕn. Listy postupne odumierajú. Príčinou sú prehustené a extenzívne sekané porasty, vysoká vzdušná vlhkosť a zatienené polohy.

Ochrana: pestovanie odolných odrôd, vyrovnaná výživa a časté kosenie obmedzujú rozširovanie choroby. V prípade silného výskytu prevedieme fungicídne ošetrenie.

 

Hrdza trávová (Puccinia graminis)                                       

V okolí kolienok a na spodnej časti stebiel sa objavujú tmavo hrdzavé prašné vydutiny letných výtrusov, neskôr sa objavujú zimné výtrusy tmavo čierne a vypuklé. Postupne dochádza k narušovaniu pletív, stáčaniu a zasychaniu listov. Príčinou sú extenzívne ošetrované porasty, časté rosy a dažďové zrážky za vyšších teplôt.

Ochrana: chorobu môžeme obmedziť prevádzaním závlahy iba vo večerných hodinách.

 

Červená nitkovotosť (Laetisaria fuciformis)                          

Na trávnatej ploche sa objavujú nepravidelné škvrny, ktoré neskôr žltnú a dostávajú rýdzo slamovú farbu. Pri vyššej vlhkosti sa objavujú ružovo sfarbené chumáčiky vzdušného mycélia. Choroba sa prejavuje väčšinou na jeseň. Príčinou je nedostatočná výživa dusíkom, dlhodobé zamokrenie a časté hmly. 

Ochrana: k obmedzeniu choroby prispieva pravidelná a vyrovnaná výživa, prerezávanie trávnika, poprípade ošetrenie fungicídmi.

 

Tanečnica poľná (Marasmius oreades)                                 

Huby zo skupiny Basiodiomycetes sa vyskytujú predovšetkým v starších trávnikoch, na chudobných a piesčitých pôdach, na silno utužených pôdach a bývalých lesných pôdach. Vyskytujú sa v podobe tmavozelených kružníc s nadbytkom dusíka z rozkladu drevnej hmoty, alebo vo forme odumretej trávnej zóny s belavým mycéliom v pôde, či vo forme kruhov plodníc.

Ochrana: chorobu likvidujeme výmenou pôdy v orničnom profile o dostatočnej šírke a novým osiatím trávnej zmesi.

 

Ing. František Lóska, https://www.agrocs.sk, FOTO: www.publicdomainpictures.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada


 

WEB pre celú rodinu