18.08.2023 13:42

Jazda do pekla vystlaná marihuanou či crackom

Zdravie a krása – Relax a pohyb

 

Užívanie drog sme vždy považovali za spoločensky neprijateľné správanie, ktoré má zničujúci vplyv na zdravie i psychiku človeka. Ale spájali sme ho skôr s obmedzenou skupinou populácie. Je to však omyl, tento problém sa týka čoraz väčšiho množstva ľudí, v každom prípade určite nie zanedbateľného. Možno v posledných rokoch pretromfla túto tému pandémia a ťažkosti s ňou spojené. No odborníci na drogy zase bijú na poplach a upozorňujú na rastúcu štatistiku so závislosťou. Zarážajúce je, že až 50 percent mladých ľudí mali kontakt s drogou a znižuje sa aj veková hranica konzumentov.

Drogová závislosť, to nie sú len lakonicky vyslovené dve slová. To je komplex problémov spojených s absurdnou krajnosťou, ktorá berie všetky sily na obyčajný ľudský život. Keď zaklope droga na pootvorené dvere a vojde dnu, vytesní z hlavy všetko podstatné. Vzťah k rodičom, budovanie kvalitného vzťahu s partnerom, profesionálne ambície, schopnosť robiť niečo pre iných i elementárnu zodpovednosť voči sebe samému. Pretože všetky hlavné postavy v každodennej dráme o živote hrá už iba droga. A úloha smutných rytierov v tomto príbehu ostáva všetkým blízkym, ktorým na narkomanovi napriek veľkému sklamaniu stále záleží.

 

Droga a čo s ňou súvisí

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je drogou každá látka, každá substancia, ktorá po vniknutí do organizmu môže zmeniť jednu alebo viaceré jeho životné funkcie, čo znamená, že po požití mení určitým spôsobom normálne fungovanie organizmu. Toxikománia je periodicky sa opakujúca až chronická intoxikácia jedinca, ktorá je vyvolaná užívaním prírodnej alebo umelej drogy. Tento jav má negatívny dopad na primárne prostredie narkomana, na jeho blízkych, ale aj na spoločnosť. Najmä v prípade trestných činov, ktorých sa jedinci pod vplyvom omamnej a psychotropnej látky dopúšťajú. Deje sa tak často v súvislosti s nelegálnym zabezpečovaním finančných zdrojov pre kúpenie drogy v prípade, že sa závislý človek dostane do fázy abstinenčného syndrómu.

 

Výber ovplyvňuje aj prostredie

Voľba konkrétnych druhov drogy sa dá charakterizovať podľa spoločenského postavenia a skupín obyvateľstva. Niektoré drogy súvisia skôr s extrémnym životom spoločensky okrajových sociálnych skupín, ako sú prostitútky a osoby páchajúce trestnú činnosť. Iné zase s problematickým správaním mládeže, ktorá zábavu spája s užívaním legálnych i nelegálnych drog. A ďalšie druhy drog sú typické pre umelecké kruhy, hlavne kokaín a heroín. Tieto patria aj medzi finančne náročné drogy, preto si ich môžu dovoliť skôr solventnejšie spoločenské vrstvy.

Nielen tvrdé, i mäkké

Najväčšou hrozbou sú tvrdé drogy ako heroín, kokaín a pervetín, kde vzniká ťažká závislosť aj pre vnútrožilový charakter aplikácie. Často sa však zvykne podceňovať negatívny vplyv mäkkých drog, ako je dlhodobé a pravidelné užívanie konope alebo extázy. Aj tu sa môže vybudovať závislosť, ktorá poškodzuje psychiku. Spôsobuje zhoršenie pamäte, výskyt halucinácií, kolísanie nálad a u ľudí s predispozíciou k psychickým poruchám môže byť užívanie marihuany spúšťačom schizofrénie, ktorá sa zvykne štartovať práve u mladých ľudí do dvadsať rokov. Človek závislý na marihuane má navyše slabšiu imunitu a hrozí mu preto vyššie riziko rakoviny pľúc. A ľahšie sa preorientuje neskôr na tvrdšie drogy.

Riziko prenosu infekcie

Drogová závislosť nepredstavuje iba riziko poškodenia zdravia následkom samotného užívania drogy. Reprezentuje aj riziko prenosu závažných infekčných ochorení, ako je žltačka typu C poškodzujúca vážne pečeň alebo HIV a neskôr AIDS, kedy ide o fatálne ochorenie imunitného systému a zníženie obranyschopnosti tela voči život ohrozujúcim chorobám. Tento špecifický problém je typický najmä pre komunity ľudí závislých od heroínu a pervitínu čiže intravenózne podávaných drog, kde si zvyknú navzájom požičiavať už použité injekčné striekačky. Ďalšou príčinou možnej nákazy býva aj ich promiskuitné sexuálne správanie.  

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada