01.05.2015 20:24

Hemofilikov liečia dobre

Aktuality

 

Liečba hemofilikov na Slovensku je v súčasnosti na vysokej úrovni a dobre organizovaná. Čo je pre všetkých pacientov, ktorých trápi toto vážne ochorenie, dobrá správa.

Pri hemofílii sa používajú lieky - koncentráty koagulačného faktora FV III alebo IX na liečbu krvácania, na profylaktickú liečbu (preventívnu liečbu) u detí ale aj niektorých dospelých, ktorí často krvácajú (aby sa zabránilo krvácaniu) a tiež na krytie operácií a pooperačného hojenia, ktoré by bez liekov neboli u hemofilikov možné.

 

Prísne kritériá

Úroveň liečby hemofílie v každej krajine sa posudzuje podľa množstva jednotiek koagulačného faktora VIII, prepočítaného na 1 obyvateľa krajiny,  ktoré sa ročne spotrebuje. Lieky vyrobené z plazmy alebo rekombinantnými technikami sa dovážajú zo zahraničia a musia spĺňať veľmi prísne kritériá účinnosti, ale aj bezpečnosti pred prípadným prenosom akýchkoľvek chorôb, preto sú veľmi drahé. 

Vysoká úroveň liečby

Začiatkom 90-tych rokov sme boli na úrovni 1-2 jednotky na obyvateľa (vo vyspelých krajinách vtedy bola úroveň 3-4 jednotky/obyv.), čo nestačilo na dostatočnú liečbu všetkých krvácaní a preto vzniklo u mnohých hemofilikov veľa komplikácií  krvácania najmä v podobe  invaliduzujúceho poškodenia pohybového aparátu. Poškodenie kĺbov je nevyliečiteľné. Jedinou pomocou je výmena kĺbov. Systematickou prácou odborníkov, ktorí liečia hemofíliu, a vďaka enormnej aktivite Národného hemofilického centra a podpory pacientov (Slovenského hemofilického združenia) sme postupne úroveň liečby zvyšovali až na dnešnú 6,5 jednotky na obyvateľa/rok, čo je veľký úspech slovenskej medicíny. 

 

Štatistika pre porovnanie

Dosiahnutá úroveň je už len o niečo nižšia ako v najvyspelejších krajinách Európy. Akú dosahujú v jednotlivých krajinách?

  • Nemecko - 7,5 j/obyv
  • Anglicko - 7,5 j/obyv.,
  • Maďarsko - 7,2j/obyv,
  • Portugalsko - len 4,0 j/obyv,
  • Švajčiarsko - 4,8 j /obyv a
  • ČR - okolo 4,0 j/obyv
  • Poľsko - 3,8j/obyv

Najvyššiu dostupnosť  liekov má Švédsko a to až 10 j. /obyv./rok, kde dostávajú preventívnu liečbu nielen všetky deti, ale aj všetci dospelí hemofilici.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada