22.03.2015 10:32

Experimentujú s diabetikmi?

Aktuality

 

Ministerstvo zdravotníctva v tomto čase rozhoduje o zmene, ktorá sa bude týkať viac než 200 000 pacientov s diabetom. Podľa MZ SR by diabetikov namiesto diabetológov mali liečiť praktickí lekári. Poprední diabetológovia hovoria verejne o neodbornom experimente úradníkov s diabetikmi bez vypočutia názoru pacientov a lekárov.

 

Podľa návrhu Inštitútu zdravotnej politiky pacienti s diabetes mellitus druhého typu liečení diétou a režimom a pacienti liečení orálnymi antidiabetikami by mali prejsť do kompletnej a samostatnej starostlivosti praktických  lekárov. Tento návrh bol pripravený bez akejkoľvek odbornej diskusie a vypočutia si názoru diabetológov, praktických lekárov či pacientov. Podľa predstaviteľov Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS) má vážne koncepčné a legislatívne nedostatky a v praxi by rozhodnutie ministerských úradníkov prinieslo zhoršenie starostlivosti o pacientov s diabetom, ohrozenie ich zdravia a kvality života, sťaženie prístupu k moderným liekom a návrat liečby cukrovky o desaťročia späť.

 

Diabetikom sa môže zhoršiť zdravotný stav

Na Slovensku je evidovaných 350 000 diabetikov, v skutočnosti je ich okolo 400 000. Zmena starostlivosti by sa týkala viac ako 60 percent z nich. Je to škoda, pretože Slovensko má vytvorenú sieť odborných ambulancií, ktorých súčasťou sú okrem diabetológov aj špeciálne školené zdravotné sestry a tie dokážu byť veľkou pomocou pre pacientov. Tak prečo sa vracať späť a rušiť niečo, čo nám iné krajiny neraz i závidia? Nehovoriac o prvotnom probléme nedostatočnej starostlivosti o pacientov v ambulancii praktického lekára.

„O prognóze pacienta s diabetes mellitus rozhoduje podľa viacerých kľúčových diabetologických štúdií najmä kvalita starostlivosti počas prvých 10 rokov trvania ochorenia. Práve väčšina pacientov liečených režimom a orálnymi antidiabetikami patrí do tejto skupiny. Starostlivosť v tejto etape ochorenia, keď sa rozhoduje o ich ďalšom zdravotnom stave a kvalite života by mala byť jednoznačne v rukách špecialistu“, tvrdí doc. MUDr. Emil Martinka, predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Jedine špeciálne vzdelaný lekár totiž dokáže nastaviť liečbu tak, aby pacient zostal čo najdlhšie v dobrej kondícii a aby sa jeho zdravotný stav nekomplikoval klasickými ťažkosťami diabetika, ako je strata zraku, náhla príhoda, zlyhanie obličiek či diabetická noha.

 

Vážne výhrady odborníkov

  • Úloha všeobecného praktického lekára by mala spočívať najmä v prevencii a skríningu diabetu, realizovaní liečby a odporúčania diabetológa medzi pravidelnými vyšetreniami u diabetológa. Realita je však taká, že pacienti sú zachytávaní u všeobecných lekárov neskoro a prichádzajú k diabetológom v neuspokojivom stave.
  • Liečba cukrovky je podľa SDS veľmi komplexná a vyžaduje plne edukovaného špecialistu. Špecializačná príprava z diabetológie trvá 5 rokov. Všeobecní lekári sa podľa SDS môžu starať o diabetikov v rámci dispenzarizácie, iba ak vykonajú aj špecializačnú skúšku z diabetológie porúch látkovej premeny a výživy.
  • Diabetici užívajúci orálne antidiabetiká nie sú „ľahší pacienti.“ Mnohí môžu mať komplikácie cukrovky, iní potrebujú starostlivosť viacerých odborníkov, aby sa týmto komplikáciám predišlo.
  • Všeobecní lekári v súčasnosti nemôžu predpisovať takmer žiadne farmaká na liečbu diabetes mellitus okrem niekoľkých základných liekov, ktoré sa používali pred desiatkami rokov. Preskripčné obmedzenia pre väčšinu liekov (sú to prakticky všetky farmaká) používaných pri liečbe diabetes mellitus sú viazané na odbornosť Diabetológ. Pri liečbe pacienta s diabetom len u všeobecného lekára by podľa SDS preto hrozila aj nedostupnosť moderných liekov.

 

Diabetológovia bojujú za pacientov

Podľa Slovenskej diabetologickej spoločnosti Ministerstvo zdravotníctva pri príprave zmeny starostlivosti o diabetikov ignoruje vlastné odborné usmernenia a koná tak v rozpore s vlastnými metodickými pokynmi aj s preskripčnými obmedzeniami.

Zástupcovia diabetologóv preto požiadali o pracovné stretnutie s ministrom MZ SR Viliamom Čislákom, kde budú trvať na zachovaní pôvodnej formy liečby diabetikov. Určite poukážu aj na podobný experiment s časťou diabetikov v susednom Česku, u ktorých sa zdravotný stav zhoršil, preto pacientov vrátili opäť do kompetencie diabetológov. Na problém v komunikácii s praktickými alebo inými špeciálnymi lekármi poukázala na základe vlastných dlhoročných skúseností aj populárna herečka a speváčka Zuzana Haasová, ktorá sa s týmto vážnym ochorením potýka už 27 rokov. A jednoznačne potvrdila, že poradiť, pomôcť a správne liečiť ju doteraz dokázal len kvalitný, odborne vzdelaný diabetológ, ktorý v prípade potreby spolupracoval s ďalšími odborníkmi.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada