02.04.2017 16:08

Europacolon pomáha 10 rokov

Aktuality

 

Kolorektálny karcinóm je druhým najčastejším onkologickým ochorením slovenských pacientov. Vo výskyte aj v počte úmrtí. Pred pár rokmi bola táto téma istým tabu, pre mnohých bolo problematické hovoriť otvorene o rakovine hrubého čreva a konečníka. Až napokon mlčanie o tejto spoločensky „nepatričnej“ téme prelomilo účinkovanie občianskeho združenia Europacolon Slovensko. V týchto dňoch oslavuje 10 rokov svojej existencie, ktorá predstavuje v prvom rade reálnu pomoc a podporu mnohým pacientom a ich príbuzným a tiež obrovský prínos v oblasti prevencie.

Zásluha patrí v prvom rade zakladateľom združenia. Patrikovi Hermanovi, ktorého otec zomrel práve na túto diagnózu, a Janke Pifflovej Špankovej, známej televíznej moderátorke, ktorá sa rozhodla svoje sily a profesionalitu investovať do tejto citlivej oblasti. Obaja pomohli osobným nasadením vytvoriť združenie, ktoré sa aktívne podieľa na osvete slovenskej populácie o rizikách tohto onkologického ochorenia.

 

Prevencia ako prvoplán

Rakovina hrubého čreva patrí pri skorej diagnostike medzi najlepšie liečiteľné onkologické ochorenia. No pre neznalosť problematiky a podceňovanie zdravotných ťažkostí diagnostikujú tento druh rakoviny až u 25 percent pacientov v pokročilom štádiu. Jednou z prvých aktivít združenia bol preto skríning prostredníctvom jednoduchého testu na skryté krvácanie, ktoré jedným zo symptómov kolorektálneho karcinómu. Záujem o testovanie prejavilo až 75-tisíc ľudí, čo bol obrovský úspech, lebo vďaka tejto aktivity odhalili u časti testovaných vážne problémy a odporúčali im navštíviť lekára, čím im vlastne zachránili život alebo minimalizovali negatívny vplyv rozvíjajúceho sa ochorenia. Súčasťou prevencie je aj množstvo prednášok, ktoré členovia združenia aj s obrovskou maketou hrubého čreva ako interaktívnou vizuálnou pomôckou absolvovali po mestách a obciach na celom Slovensku. Ich cieľom je naučiť Slovákov rozpoznať prvé príznaky choroby, vedieť jej predchádzať a zabrániť tak nezmyslenej smrti v dôsledku rakoviny hrubého čreva,  konečníka a tráviaceho traktu.

Konkrétna pomoc sa ráta najviac

Združenie pomáha aj pacientom s touto diagnózu a ich rodinám. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom v Bratislave, ktorý participuje aj pri zaškolovaní dobrovoľníkov, mohli vytvoriť Pacientsku poradňu, kde získavajú aktuálni onkologickí pacienti praktické rady i psychologickú podporu. Neraz ide o pacientov v pokročilom štádiu rakoviny, ktorí nebojujú len s nádorom, ale aj s metastázami v dôležitých životných orgánoch. Ďalšiu podobnú majú k dispozícii pacienti vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach. Za 4 roky činnosti pomohli už 900 pacientom.

Členovia združenia zároveň komunikujú s verejnosťou cez facebookové kontá Europacolon Slovensko a Nie rakovine a na webových stránkach   www.europacolon.sk   a www.nierakovine.sk uverejňujú množstvo odborných článkov a informácií o tomto ochorení, jeho liečbe, strave a celkom životnom štýle pacientov.

Pár dôležitých faktov:

  • Europacolon Slovensko je nezávislá pacientska nezisková organizácia, ktorá vznikla v 22. mája 2007 ako súčasť paneurópskeho združenia spájajúceho pacientske skupiny z rôznych štátov Európy.
  • V r. 2014 vstúpilo združenie do Európskej platformy karcinómu pankreasu, ktoré organizuje na Slovensku podporné a osvetové podujatia pri príležitosti Svetového dňa karcinómu pankreasu.
  • V novembri 2016 spustilo združenie aj platformu NIE RAKOVINE, s výzvou spojiť úsilie a zainteresovať všetkých, ktorí majú vplyv na situáciu v onkológii na Slovensku, s cieľom presadzovať systémové riešenia a spájať sa tak na pomoc pre všetky onkologické diagnózy.

Kolorektálny karcinóm:

Medzi rizikové faktory kolorektálneho karcinómu patrí najmä genetická predispozícia, vyšší vek, iné nezhubné zápalové ochorenie hrubého čreva, cukrovka, obezita a nesprávna životospráva. Riziko ochorenia zvyšuje strava bohatá na tuky a chudobná na vlákninu, pitie alkoholu, fajčenie, stres a sedavý spôsob života. Príznaky rakoviny hrubého čreva a konečníka zvyčajne nebývajú výrazné ani trvalé, často sú prerušované, striedavé a zdanlivo bezvýznamné. Závisia od veľkosti nádoru a jeho umiestnenia v hrubom čreve. Medzi najčastejšie patrí hnačka alebo zápcha, tmavé zafarbenie stolice, prítomnosť krvi v stolici, nebolestivé krvácanie z konečníka, stolica odchádzajúca v úzkom prúžku, neúmyselná strata hmotnosti či nechutenstvo a tiež únava. Ak sa objaví niektorý alebo viaceré z týchto príznakov, treba čo najskôr navštíviť lekára, ktorý určí presnú diagnózu. Včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka výrazne zlepšuje možnosti a účinnosť liečby. Podľa odhadov dosahuje úspešnosť liečby pri včasnom určení diagnózy až 90 percent.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada