26.04.2016 16:16

Európa pre zdravú pracu

Aktuality

 

V práci strávime veľkú časť svojho života, preto je veľmi dôležité, aby sme pracovali v zdravých podmienkach a cítili sa tam skutočne dobre. A platí to samozrejme pre všetky vekové kategórie.

Tento základný princíp kvality života platí jednoznačne pre zrelšie generácie, pre päťdesiatnikov, ktorí majú už vyššiu šancu trpieť rôznymi civilizačnými ochoreniami aj vďaka negatívnym vplyvom pracovného prostredia i celkového stresu. A rovnako je dôležitý aj pre mladších ľudí, ktorí musia vynaložiť nemálo energie na zvládanie povinností, preto by mali mať priestor aj pre dostatočný relax a samozrejmosťou sú aj optimálne podmienky pre prácu.

Tento fenomén zaujal ...

... Európsku agentúru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EÚ-OSHA) a Európsku komisiu, ktorá v polovici apríla spustila celoeurópsku kampaň na podporu udržateľnej práce a zdravého starnutia pre všetkých. Názov dvojročnej kampane je Zdravé pracoviská pre všetky vekové skupiny a sleduje štyri nasledovné ciele:

  • podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života
  • zdôrazňovať význam prevencie rizík počas celého pracovného života
  • pomáhať zamestnávateľom a zamestnancom (vrátane malých a stredných podnikov) poskytovaním informácií a nástrojov na riadenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v kontexte starnúcej pracovnej sily
  • uľahčiť výmenu informácií a dobrej praxe

Dôvody sú viac než zrozumiteľné

Kampaň sa sústredí na európske podniky (verejné aj súkromné) a potrebu podporovať udržateľnú prácu a zdravé starnutie od začiatku pracovného života. Takto budú chrániť zdravie svojich pracovníkov až do dovŕšenia dôchodkového veku a aj po ňom a produktivitu svojich organizácií.

Komisárka Thyssenová zdôraznila aktuálnosť témy tejto kampane: Musíme s uspokojovaním potrieb budúcich pracovísk a pracovníkov Európy začať už teraz. Produktivita na pracoviskách, kde sa zaoberali zdravotnými problémami starnúcej pracovnej sily, narástla. Je to dobré pre pracovníkov aj pre podniky.“

Zástupca holandského predsedníctva Lodewijk Asscher zdôraznil potrebu zabezpečiť, aby bol náš pracovný trh udržateľný do budúcnosti. „Treba stimulovať zamestnávateľov a pracovníkov, aby investovali do zamestnateľnosti. Veď využitím schopností ľudí sa vždy dosahujú najlepšie výsledky. Ľudí to povzbudzuje bez ohľadu na vek. A to treba uplatňovať od začiatku až po koniec pracovného života. Čím skôr začnete, tým dlhšie ostanete zdraví a životaschopní, a tým lepšie môžete čeliť zmene. Je možné, že pracovné miesta dneška nebudú existovať v budúcnosti, alebo sa budú v mnohom líšiť od terajších. Preto je dôležité nečakať, kým sa tak stane, ale včas sa dobre pripraviť.“

Kľúčovými dátumami kalendára kampane sú ...

  • ... Európske týždne pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (október 2016 a v roku 2017)
  • ... slávnostné odovzdávanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská (apríl 2017)
  • ... samit Zdravé pracoviská (november 2017) na záver, kde sa zhodnotia výsledky dosiahnuté počas kampane a získané skúsenosti.

 

Viac na https://www.healthy-workplaces.eu/

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.pixabay.com

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada