25.03.2023 19:27

Epileptikovi hrozí pri záchvate vážny úraz

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Epilepsia čiže ochorenie mozgu sprevádzané nečakanými záchvatmi nie je pre pacienta len problémom zdravotným, ale aj spoločenským. Od  roku 2008 je 26. marec Svetovým dňom epilepsie, ktorý je súčasťou kampane pre zvyšovania povedomia o tomto ochorení. Symbolom sa stala fialová stužka, tento deň preto nazývajú často aj fialovým.

Epilepsia je celosvetový problém, s ktorým sa potýkajú vo všetkých krajinách sveta. Zasahuje rovnako belochov ako černochov či aziatov, podobne mužov ako ženy. Patrí dokonca k najčastejším neurologickým ochoreniam u detí. Odborníci odhadujú, že na Slovensku žije viac ako 65-tisíc epileptikov.

 

Pri záchvate sa pacient môže zraniť

Epilepsia je chronické ochorenie mozgu, ktoré sa prejavuje záchvatmi. Problémom je najmä skutočnosť, že k nim dochádza bez zjavnej príčiny a vonkajšieho podnetu. Neraz však túto komplikáciu dopĺňajú aj ďalšie príznaky poškodenia mozgu, napríklad obrna alebo znížený intelekt. O osude pacienta rozhoduje aj frekvencia záchvatov. Čím sú častejšie, tým viac mu hrozí úraz mozgu, rôzne psychosociálne problémy a celkové zhoršenie kvality života. Pretože záchvaty máva epileptik v rôznych situáciách a často na nevhodných miestach, či už na pracovisku alebo na ulici, môže dôjsť pri páde neraz k vážnym zraneniam hlavy alebo zlomeninám končatín a niekedy sa v tejto exponovanej situácii pridruží aj cievna mozgová príhoda.

Liečba ušitá na mieru

Epilepsia je v mnohých prípadoch celoživotný údel, ale jej priebeh sa dá medikamentózne ovplyvniť. Cieľom lekárov je redukovať počet záchvatov alebo ich úplne odstrániť bez ovplyvnenia fyzickej výkonnosti, aby sa pacient mohol venovať naplno práci, rodine, športu či ďalším aktivitám. Podmienkou úspešnej liečby je aj súhlas pacienta, ktorý s ňou musí byť stotožnený. Najprv sa musí epilepsia potvrdiť a určiť prítomnosť faktorov, ktoré ju môžu spúšťať. Ak sa ani vyhýbaním rizikových situácií a iných podnetov počet záchvatov neznižuje, zvolí sa najvhodnejší liek podľa konkrétnej situácie pacienta, či už veku, pohlavia, frekvencie a charakteru záchvatov. Najnovšie antiepileptiká tretej generácie sú omnoho účinnejšie a pacienti ich aj lepšie znášajú, nemajú už problémy s ospalosťou či žalúdočné a črevné ťažkosti.

 

Chrakteristika a príznaky epilepsie

 • je to chronické ochorenie následkom poškodenia časti mozgu
 • výsledkom funkčnej poruchy nervových buniek čiže abnormálnej elektrickej aktivity mozgu sú epileptické záchvaty
 • prejavujú sa nekoordinovanými trhavými pohybmi, nereagovaním na otázky a stavom snívania, občasnými mdlobami, keď človek stráca kontrolu nad zvieračmi otvorov či nelogickým žmurkaním a pohybom žuvacích svalov, deti napríklad môžu bez príčiny náhle padať
 • majú rôznu intenzitu od niekoľko sekúnd trvajúcich kontrakcií svalstva až po stratu vedomia spojenú s kŕčmi celého tela, ktorú si pacient neraz nepamätá, aj frekvencia môže byť rôzna – od viacerých záchvatov za hodinu až po jediný za niekoľko rokov
 • epileptické záchvaty môže spôsobiť aj mozgová príhoda, otras mozgu, vážne infekčné ochorenie ako zápal mozgu alebo mozgových blán, nádor v tejto časti tela, Alzheimerova choroba alebo otrava alkoholom či liekmi, niekedy poškodenie mozgu pri pôrode alebo iné zranenia

Ako pomôcť pri epileptickom záchvate?

 • zachovajte pokoj
 • chorému uvoľnite šaty okolo krku a zabezpečte stabilnú polohu na boku
 • hlavu mu podložte svetrom alebo taškou, nerobte však nič násilne
 • nevyťahujte mu jazyk z úst ani mu nič nevkladajte medzi zuby
 • po ukončení záchvatu mu skloňte hlavu na bok tak, aby mohli vytekať sliny a hlieny z úst von, a s chorým zostaňte do chvíle, kým sa nepreberie a nebude sa schopný postarať o seba sám
 • ak trvá záchvat dlho alebo sa opakuje, privolajte lekársku pomoc

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com

 

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada