29.09.2012 10:30

Dezinfekcia? Áno, ale v rozumnej miere

Zdravie a krása - Zdravé bývanie

 

Prostredie okolo nás nie je sterilné a náš imunitný systém má mnoho sofistikovaných spôsobov, ako si poradiť aj s mikroorganizmami ako zdrojmi infekcie. Ale zbytočne prehnané používanie dezinfekcie môže viesť k opačnému efektu - k ľahšiemu prenikaniu škodlivých vírusov, baktérií či parazitov, ktoré do nášho organizmu zanášajú nákazu a môžu spôsobiť neraz aj vážne ochorenia.

 

Človek žije v prirodzenom prírodnom prostredí obklopený množstvom mikroorganizmov. Drvivá väčšina z nich sú neškodné, ba neraz pre nás veľmi užitočné, ktoré žijú s naším telom v symbióze. Neraz dokonca zvládame bez ťažkostí aj život s takými mikroorganizmami, ktoré môžu spôsobovať za istých podmienok veľmi vážne ochorenia. Náš imunitný systém ich dokáže držať pod kontrolou. Ale na to, aby sa náš imunitný systém správal ako bdelý strážca, je potrebné mu pomáhať, aby sa trénoval.

 

Imunitný systém má schopnosť učiť sa

Každý organizmus si vytvára na svoju ochranu súbor obranných mechanizmov voči vonkajšiemu prostrediu. Tento systém sa volá imunitný a má na starosti dohliadať na „cudzorodé“ prvky a odstraňovať ich. Imunitný systém človeka je evolúciou nastavený tak, že vie rozpoznať neškodné mikróby a mikroorganizmy, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné. „Imunita je, laicky povedané, schopnosť organizmu odolávať patogénom, teda škodlivým organizmom – či už sú to vírusy, baktérie alebo huby, prípadne iné neželané organizmy. Imunitný systém je vlastne zložitý komplex reakcií. Niektoré sú chemické a iné biologické či fyzikálne, ktoré pomáhajú organizmu v tomto svete prežiť,“ hovorí doc. MUDr. Katarína Holečková, PhD., viceprezidentka Slovenskej infektologickej spoločnosti. „Tento obranný val nášho organizmu sa vyvíjal tisícročia a je súčasťou evolučného vývoja. Úspešnosť imunitného systému je u organizmov, ktoré dnes žijú, vrátane človeka, veľmi vysoká. Ak by nebola, nežili by sme.“ Jednou z najúžasnejších vlastností imunitného systému je jeho schopnosť učiť sa. Keď sa na rodíme, získame časť informácií o tomto svete v imunitnom systéme od matky. Organizmus dieťaťa sa postupne učí, ktoré mikroorganizmy sú nebezpečné a ktoré nie. Takto sa buduje tzv. imunologickú pamäť, ktorá zabezpečuje našu ochranu. Medzi „tréningové“ programy patrí bežný kontakt s okolím, ale aj očkovanie.


Prirodzené prostredie

Pre každý organizmus je nesmierne dôležité, aby sa udržiaval v strehu, teda v pozícii neustáleho kontaktu s okolitým prostredím. V prípade, že zničíme prirodzené prostredie organizmu, spôsobíme, že s neželanými baktériami a vírusmi odstránime z okolia aj tie mikroorganizmy, ktoré naopak poskytujú veľmi aktívnu ochranu alebo „tréningové“ pole pre imunitný systém. Povedané laicky, prílišná hygiena môže nielen pomáhať, ale aj škodiť. Ako? Práve tým, že vyničí aj užitočné mikroorganizmy, ktoré fungujú ako ochranný štít. Ak do podobne vyčisteného prostredia bez obranného valu zavíta ako prvý hosť napríklad agresívny pneumokok, začne sa rýchlo množiť. Nič mu nebráni, aby po pár generáciách – čo je v reči baktérií niekedy len niekoľko hodín – nezískal v našom organizme výrazné postavenie. A pneumokoková infekcia, ktorá naše telo dostane do kolien, je na svete.

 

 

Stupeň hygieny závisí od situácie

Jednoznačne áno. Ale v intenciách zdravému rozumu. Umývať si ruky po toalete je rozhodne správne, avšak na ich čistotu stačí tečúca voda a obyčajné mydlo. Umývať si ovocie a zeleninu je nevyhnutné, no nie v chemických roztokoch, ale v čistej vode. Najnebezpečnejšími z pohľadu mikrobiológie sú zvyšky hliny na potrave, ktoré môžu obsahovať parazity.

Iná situácia nastáva, ak sa staráme o chorého pacienta. Pokiaľ chceme zabezpečiť jeho bezpečnosť, mali by sme dbať na čistejšie prostredie, ktoré sa dá dosiahnuť aj špecializovanými prostriedkami na hygienu. Vtedy sa pokúšame vytvoriť dostatočne dekontaminované prostredie, pretože nákaza sa môže šíriť obidvoma smermi – od chorého k nám a opačne aj od nás, zdravých, ale možných nosičov vírusov a baktérií, k chorému, oslabenému organizmu.

Podobne zvýšenú pozornosť by sme mali venovať hygiene na cestách. Netýka sa to len krajín, kde absentuje štandardná úroveň hygieny a dostupnosť bezpečnej vody, ale aj cestovania do bežných dovolenkových destinácií. Rizikovými sú vlastne všetky miesta, kde sa križujú tisíce ľudí – letiská, benzínové pumpy, ale aj hotelové rezorty, pláže či turisticky lákavé miesta. Problémom je, že práve tu dochádza ku kontaktu s mnohými, pre nás neznámymi, cudzími mikroorganizmami, ktoré náš imunitný systém nerozpozná a nevyhodnotí ako nebezpečné. A infekcia je na svete.

Sterillium® med

 

Hlavne ruky

Ruky sú z hľadiska dezinfekcie nesmierne dôležité, sú miestom častého kontaktu, ktorý prenáša množstvo potenciálne nebezpečných látok. Preto si ich treba v prípade ošetrovania chorého v nemocniciach či domácnostiach chrániť, napríklad aj používaním prostriedkov na vytváranie čistého prostredia. Rovnako je vhodné využívať zvýšenú ochranu aj pri cestách. Vždy by sme však mali zvážiť mieru jej použitia. Tým, že si umyjeme ruky v dezinfekčnom prostriedku, sme vytvorili na istý, nie veľmi dlhý, čas síce čisté prostredie, ale už po krátkom čase (minúty i desiatky minút – v závislosti od prostredia a kontaktov) sa koža prirodzene osídľuje znova mikroorganizmami. Cieľom dezinfekcie nie je odstraňovať naše prirodzené prostredie, ale len zabrániť neželaným prenosom pri kontakte. Na každodenné používanie v normálnom prostredí medzi ľuďmi nám stačí základná hygiena pozostávajúca z obyčajného mydla a tečúcej vody. Viac sa dozviete na stránke www.bode.sk.

 

Druhy mikroorganizmov

  • VÍRUSY  nie sú plnohodnotné bunky, ale častice, ktoré pozostávajú z jadra nukleovej kyseliny (DNA alebo RNA), vloženej do bielkovinovej schránky. Na svoju reprodukciu potrebujú infikovať plnohodnotné živé bunky. Vírusy môžeme nazvať bunkovými parazitmi. Počas replikácie vírusu v napadnutej hosťovskej bunke môže dôjsť k poškodeniu DNA bunky alebo k úplnému nahradeniu pôvodnej DNA. Vírusy sa v organizme môžu začať rýchlo množiť a vyvolať rôzne fyziologické príznaky od infektov dýchacieho ústrojenstva cez hnačku až po závažné poruchy imunitného systému ako je HIV či rakovina krčka maternice v prípade HPV vírusu. Ľudské telo má na obranu proti vírusom vybudovaný imunitný systém, ktorý na neželaných návštevníkov reaguje tvorbou antivírusových proteínov, teda látok zabraňujúcich prechodu infekcie na susedné bunky. Imunitný systém sa učí a v priebehu života zdokonaľuje svoju schopnosť rozpoznávať vírusy, či už priamo zo styku s nimi, alebo očkovaním, čo je umelo vyvolaný spôsob učenia sa imunitného systému. Niektoré vírusy mutujú neprestajne, takže hosťovské telo nie je schopné vyvinúť si odolnosť. To je prípad chrípkového vírusu. Väčšinu vírusov však telo zvládne bez problémov, dokonca bez akýchkoľvek príznakov.
  • BAKTÉRIE  sú najrozšírenejšou skupinou organizmov na svete. Z pohľadu biológie ide o prokaryotické bunky, teda organizmy, ktoré nemajú oddelené jadro od ostatnej časti svojho tela. Typickým znakom baktérií je, že sa nerozmnožujú pohlavne, ale delením, teda každá baktéria je schopná produkovať svoje potomstvo. Baktérie sú všade okolo nás a prakticky umožňujú život na zemi, keďže sa významne podieľajú na kolobehu živín v prírode. Uvádzať presné delenie baktérií je takmer nemožné, pretože jestvuje niekoľko systémov ich taxonómie, teda rozdelenia. Podstatné je, že v ľudskom tele sa nachádza niekoľko tisíc rôznych druhov bakteriálnych pomocníkov, ktorí nám pomáhajú napríklad spracovať potravu či vylučovať nežiaduce látky z tela. Aj na pokožke máme množstvo pomocníkov, ktoré chránia naše telo pred nežiaducimi návštevníkmi a starajú sa o jeho prirodzenú ochranu. Na druhej strane je množstvo baktérií, ktoré vedia na organizmus zaútočiť a vyvolať rôzne ochorenia. Medzi najznámejšie bakteriálne ochorenia ľudí patrí tuberkulóza, čierny kašeľ, antrax, záškrt, tetanus, salmonelóza, pneumokokové ochorenia, mor, cholera, lepra, syfilis, kvapavka a mnohé ďalšie známe a celosvetovo rozšírené choroby.
  • PARAZITY sú ďalším problémom. Naše telo môže hostiť aj huby, plesne, červy či iné parazity, ich výpočet je prakticky nekonečný. Parazit je cudzopasník, teda organizmus, ktorý k svojmu životu potrebuje hostiteľa, iný organizmus. Najtypickejšími ľudskými parazitmi sú mrle, hlísty, pásomnica, ale aj toxoplazmy, toxokary a podobne. Tieto cudzopasníky sú často viditeľné už okom a spôsobujú závažné zdravotné problémy.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.publicdomainpictures.net

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada


 

WEB pre celú rodinu