20.11.2014 18:39

Deti bojujú proti cukrovke

Aktuality

 

Na podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu sa v bratislavskom nákupnom centre Avion zúčastnili žiaci z deviatich základných škôl z celého Slovenska. Vďaka edukačnému projektu Modrý kruh svojimi kreatívnymi nápadmi predviedli, ako by mal podľa nich vyzerať zdravý životný štýl a ako môžeme sami znížiť riziko vzniku cukrovky.

Jedným z najčastejších civilizačných ochorení súčasnosti, ktorého výskyt by sme mohli významne znížiť správnou životosprávou, je cukrovka. Postoje a návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu sa formujú už v detskom veku, a práve preto vznikol projekt Modrý kruh, ktorého cieľom je podpora zdravého životného štýlu a prevencia cukrovky u žiakov základných škôl.

 

Zlá voľba životného štýlu

Cukrovka, odborne diabetes mellitus, je v súčasnosti jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Kým diabetes 1. typu je pravdepodobne spôsobený poruchou imunitného systému a nedokážeme mu predchádzať, cukrovka 2. typu, ktorá tvorí viac ako 90 percent všetkých prípadov, vzniká väčšinou ako dôsledok nezdravého životného štýlu. V súčasnosti sú na svete každých 10 sekúnd diagnostikované tri nové prípady tohto ochorenia, čo znamená takmer 10 miliónov nových pacientov ročne. Pritom ak by sme žili zdravšie, cukrovka 2. typu by väčšinu z nás vôbec nemusela ohrozovať.

Inšpiratívne projekty

Predchádzať cukrovke môžeme najmä zdravým stravovaním a dostatkom fyzickej aktivity. Aj keď sa ochorenie obyčajne objavuje vo vyššom veku, je dôležité venovať sa už najmladšej generácii. Práve v tomto veku sa formujú životné postoje a vytvárajú základné návyky vo vzťahu k vlastnému zdraviu. Ambíciou edukačného projektu Modrý kruh je nielen sprostredkovať deťom informácie o diabete, ale ich aj motivovať k aktívnemu prístupu v spoznávaní príčin a následkov cukrovky. Aby ich potom vedeli aplikovať vo svojom ďalšom živote a zároveň tieto poznatky posúvali ďalej vo svojom. Deti mali vytvoriť vlastný projekt, ktorým by najlepšie zrealizovali predstavy o tom, ako upozorniť verejnosť na hrozbu cukrovky i na význam zdravého životného štýlu.

Deti problém pochopili

Tento rok sa uskutočnil už tretí ročník Modrého kruhu a zapojilo sa doňho 52 škôl so svojimi projektmi. Desať víťazných škôl napokon dostalo možnosť prezentovať svoje nápady na slávnostnom podujatí pri príležitosti Svetového dňa diabetu. Zúčastnili sa ho žiaci z Martina, Podvysokej, Nových Zámkov, Jedľových Kostolian, Štúrova, Klokočova, Krajného, Nitry a Bratislavy. Jedni hrali divadlo s tematikou cukrovky, iní tancovali, spievali piesne s vlastným textom, recitovali básne, hrali scénky a rôzne pohybové či vedomostné hry, vystavovali fotografie, maľované tričká či plagáty, kreatívnou divadelnou formou predstavili informácie o zdravých a nezdravých potravinách. Edukačný projekt Modrý kruh odborne garantovala Slovenská diabetologická spoločnosť a spolupracovali na ňom diabetologické zdravotné sestry.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada