15.11.2018 08:58

Cukrovka je rizikom aj pre srdce

Aktuality

 

Podľa odhadov umiera na diabetes každých 7 sekúnd jeden človek. Najčastejšou príčinou sú srdcovocievne komplikácie, ktoré sú celosvetovo príčinou úmrtia až u 65% diabetikov. Za účelom podpory diabetikov vznikla Slovenská diabetologická asociácia a jej edukačný portál, ktoré pacientom priblížia nové terapeutické možnosti a aktívnu podporu v súvislosti s ochorením. Na riziká srdcových komplikácií spojených s diabetom upozorňuje aj kampaň #OneThing - Jediná vec, ktorú potrebujete vedieť. Ide o Vaše srdce – ochraňujte si ho!

Celosvetovo dnes žije 387 miliónov ľudí s diabetom, na Slovensku je ich viac ako 400-tisíc a ich počet výrazne stúpa. Samotné ochorenie má vplyv i na dĺžku života, ktorá sa u diabetika výrazne skracuje. Medzi najčastejšie komplikácie, ktoré ohrozujú život diabetikov, patria srdcovocievne ochorenia, ľuďom s diabetom hrozia 5-krát častejšie ako zdravým dospelým. Cukrovka totiž poškodzuje tepny, ktoré vyživujú jednotlivé orgány, a to najmä procesom aterosklerózy, ktorá spôsobuje ich zúženie a následne aj možné „upchatie“. Ateroskleróza je mimoriadne nebezpečná, najmä ak postihne tepny srdca, mozgu, tepny dolných končatín alebo aortu. Môže viesť k akútnemu srdcovému infarktu či dokonca náhlej smrti spôsobenej poruchou srdcového rytmu pri nedokrvení srdcového svalu.

 

Riziko srdcového zlyhávania

Diabetikom hrozí aj vyššie riziko chronického srdcového zlyhávania, pri ktorom srdce stráca schopnosť dostatočne sa plniť i pumpovať krv, čo môže spôsobiť hromadenie tekutiny v pľúcach a ťažkosti s dýchaním, ako aj zadržiavanie tekutín v dolných končatinách. Riziko srdcového zlyhávania je u diabetikov trikrát vyššie a častejšie im hrozí aj srdcový infarkt. Podľa WHO správy až 65 % úmrtí na diabetes u pacientov starších ako 65 rokov, súvisí práve s poškodením srdca. „Srdcové zlyhávanie je v posledných rokoch najčastejšou príčinou hospitalizácii na interných oddeleniach v SR. Počet týchto hospitalizácií stále narastá. Máme tiež signály toho, že výskyt srdcového zlyhávania je v skutočnosti ešte vyšší, pretože nie je včas diagnostikované. Nie je vylúčené, že na týchto trendoch sa podieľa narastajúci počet diabetikov“, upozorňuje MUDr. Eva Goncalvesová primárka z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb.

V porovnaní s výsledkami z iných európskych krajín sa ukázalo, že srdcové zlyhávanie je u diabetikov na Slovensku poddiagnostikované. Jednou z príčin môže byť aj skutočnosť, že diabetológ nemôže vykonávať vyšetrenie Ekg, pretože mu ho poisťovne nepreplatia. „Pacienti, ktorí trpia diabetom aj srdcovým zlyhávaním, majú pritom veľmi zlú prognózu, keďže priemerné prežívanie s týmto ochorením sú štyri roky,“ upozorňuje MUDr. Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej asociácie a primár Národného diabetologického centra NEDU Ľubochňa.

 

Mal by pomôcť štát

Dobrou správou je, že pomocou moderných antidiabetík,  ktoré máme k dispozícii aj na Slovensku, môžu diabetológovia  upraviť nielen glykémiu, ale aj znížiť úmrtnosť pacientov v dôsledku kardiovaskulárnej príčiny a to až o 38% a hospitalizácie a úmrtia pre srdcové zlyhávanie až o 35%. Na Slovensku takúto liečbu však dostáva menej než 17% pacientov, ktorí by ju potrebovali, čo je veľmi  málo. Hlavnou príčinou, ktorá limituje dostupnosť modernej liečby, je znenie indikačných obmedzení pre liečbu hradenú poisťovňou, ktoré už nevyhovuje aktuálnym názorom.

 

Nový portál pre diabetikov

Slovenská diabetologická asociácia (SDiA) je čerstvo založené občianske združenie lekárov a pacientov s diabetes mellitus. Jeho hlavným poslaním je podieľať sa na zlepšovaní úrovne zdravotnej starostlivosti diabetikov, poskytovanie vzdelávania i medializácia problematiky diabetes. V tomto duchu spustili aj nový interaktívny portál. Bude užitočným pomocníkom pre všetkých pacientov s novo diagnostikovaným diabetom či pre rodičov dieťaťa s týmto ochorením, ktorí hľadajú riešenia svojich problémov a sú neraz vystavení zavádzajúcim informáciám a cieleným obchodným praktikám. „Pre pacientov preto vytvárame komplexnú edukačnú stránku, kde by mali nájsť odpovede na väčšinu svojich otázok týkajúcich sa základných vedomostí, ako sú diétne zásady, sociálno-právne záležitosti, dlhodobý rozpis jedálnych lístkov, zásady starostlivosti a možnosti liečby napr. diabetickej nohy, poradňu i odpovede na otázky v súvislosti s tehotenstvom či športovými aktvitami,“ približuje MUDr. Martinka.

 

Na aktuálne odštartovanom portáli www.sdia.sk dostanú pacienti okrem iného aj návody na prípravu chutnej a zdravej stravy či dokonca vianočné recepty. A dozvedia sa aj to, čo sa varí v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, presne podľa doporučeného obsahu sacharidových jednotiek. Edukačný portál pomôže diabetikom zbaviť sa najčastejších zlozvykov, ako je nepravidelné stravovanie, neprimerané rozdelenie porcií, príjem väčšieho množstva jedla, ako je vhodné a potrebné, či dokonca kopírovanie stravovacích návykoch iných diabetikov.

 

Kampaň #OneThing...

... alebo jediná vec, ktorú potrebujete vedieť, bola odštartovaná v súvislosti so Svetovým dňom diabetu. Kladie dôraz na zvýšené kardiovaskulárne riziko u pacientov s diabetom 2. typu a upozorňuje na každoročne vzrastajúci počet nových pacientov s touto diagnózou i nedostatočné vzdelávanie pacientov s diabetom 2. typu o rizikách spojených s týmto ochorením.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada