24.05.2014 14:21

Čo vieme o srdci...

Aktuality

 

... alebo skôr čo o ňom nevieme, kladú si kompetentní otázku. S týmto životne dôležitým orgánom súvisia vážne ochorenia, ale táto téma sa spája aj s nedostatočnou informovanosťou laickej verejnosti. Nevedomosť však neospravedlňuje. Preto je táto situácia výzvou pre zdravotníkov, združenia i médiá, aby sa o tomto probléme hovorilo čo najviac.

 

Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) sa dá bez preháňania nazvať epidémiou dnešnej doby. Toto vážne ochorenie srdca s obmedzenými možnosťami liečby a zlou prognózou významne ohrozuje život pacientov. Jeho prognóza pritom nie je dobrá. Úmrtnosť pacientov je podobná ako pri rakovine hrubého čreva a vyššia ako pri rakovine prsníka a prostaty. Každý siedmy pacient s CHSZ zomrie do pol roka od stanovenia diagnózy.  Na Slovensku trpí chronickým srdcovým zlyhávaním asi 100-tisíc pacientov, v Európe žije s týmto ochorením asi 15 miliónov ľudí. Toto ochorenie je u nás ročne dôvodom asi 14 000 hospitalizácií. Výskyt srdcového zlyhávania pomaly rastie s pribúdajúcim vekom, prudko sa zvyšuje v populácii nad 65 rokov.

 

Korene problému

Chronické srdcové zlyhávanie je zvyčajne výsledkom alebo vyústením iných chorôb srdca. Sú to napríklad opakované infarkty myokardu, ischemická choroba srdca, artériová hypertenzia, ochorenie a zápal srdcových chlopní či arytmie srdca. Chronické srdcové zlyhávanie býva často posledným stupňom týchto ochorení, ktoré dlhodobo poškodzujú srdce alebo zhoršujú jeho činnosť.  Rastúci počet  pacientov je čiastočne spôsobený úspechmi  pri liečení opakovaných infarktov či iných akútnych stavov. Vďaka nim stále viac pacientov srdcové príhody prežíva s poškodenými funkciami srdca, čo postupne vedie k jeho zlyhávaniu.

 

Nádej v skorej diagnostike

Odborníci sú však presvedčení, že u väčšiny pacientov by prevencia, skorá diagnostika, alebo dôsledná liečba predchádzajúcich poškodení srdca mohla srdcovému zlyhávaniu zabrániť alebo aspoň zmierniť jeho priebeh. U niektorých pacientov (zhruba 10 percent) však príčinu chronického srdcového zlyhávania stále nepoznáme. Je to pomerne zložitý syndróm postihujúci srdce, jeho funkcie a druhotne aj ďalšie orgány. Diagnostika býva často náročná. Žiadny z príznakov nie je totiž špecifický pre toto ochorenie, väčšina z nich môže signalizovať viacero zdravotných problémov.  Preto lekár musí pri diagnostike starostlivo preskúmať  ťažkosti pacienta, urobiť dôkladnú anamnézu a viaceré vyšetrenia, aby sa dokázala porucha srdca. Najtypickejším prejavom CHSZ je dýchavičnosť pri fyzickej námahe, ktorá sa môže stupňovať až do pocitu nedostatku vzduchu v pokoji. Tento príznak býva často spájaný s ochoreniami pľúc, preto sa u časti pacientov aj vážne ochorenia srdca identifikujú neskoro. Významným rizikovým faktorom je zvýšená srdcová frekvencia. Ak je pokojová frekvencia srdca zvýšená - rovnajúca sa alebo vyššia ako 70 úderov za minútu, prináša to dokázateľne vyššie riziko náhleho úmrtia, infarktu ako aj vyšší počet hospitalizácií práve kvôli srdcovému zlyhávaniu. Srdcová frekvencia by mala byť pre ľudí teda rovnako sledovanou hodnotou ako tlak krvi, pretože môže rovnako významne ovplyvniť stav srdca a ciev.

 

Jedine komplexná liečba

Dôležitou súčasťou liečby sú diétne a režimové opatrenia, ale aj cvičenia a záťažové tréningy. Základ tvorí farmakoterapia a prípadne chirurgická alebo prístrojová liečba. Významnou súčasťou terapie je účinná liečba prvotného srdcovocievneho ochorenia, napríklad liečba hypertenzie, ischemickej choroby srdca či poruchy srdcovej chlopne.

 

Jedinečný celoplošný skríning...

... medzi pacientmi s ochoreniami srdca a ciev uskutočnilo v tomto roku občianske združenie Únia pre zdravšie srdce, ktoré združuje odborníkov v oblasti kardiológie, pacientov a ich blízkych. Jedným z cieľov združenia je podpora prevencie a predĺženie i skvalitnenie života ľudí na Slovensku, ktorí už trpia kardiovaskulárnymi ochoreniami. A základným kameňom pre budovanie podobných aktivít sú práve výsledky spomínaného prieskumu. Odhalil totiž viaceré negatívne momenty, ktoré zhoršujú štatistiku o úmrtí následkom zlyhania srdca. Napríklad, že 12 percent chorých pacientov nenavštívilo počas celého roka lekára a mnohí sa sťažovali na dlhú čakaciu dobu na odborníka. Preukázala sa aj vysoká frekvencia hospitalizovaných pacientov s týmto ochorením a tiež užívanie veľkého množstva liekov počas dňa. Táto téma zostáva preto veľkou výzvou najmä pre kardiológov.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada