03.02.2014 10:28

Búrajme mýty o rakovine

Aktuality

 

Svetový deň proti rakovine, ktorý si pripomíname 4. februára, je dobrou príležitosťou pre edukačné aktivity. Jednou z nich je celosvetová iniciatíva Únie pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ku ktorej sa spolu s ďalšími 155 krajinami pripojila aj Liga proti rakovine. Cieľom tejto iniciatívy je zachrániť milióny ľudských životov vďaka lepšej informovanosti laickej verejnosti o možnostiach predchádzať vážnemu ochoreniu.

 

 

Dôležitým prvkom osvety je aj odstránenie škodlivých mýtov a mylných predstáv o rakovine.  Zvýšenie povedomia a kontinuálne vzdelávanie v oblasti onkologických ochorení môže totiž viesť k pozitívnym zmenám nielen v živote pacientov, ale aj celej spoločnosti. Tohtoročný Svetový deň proti rakovine sa zameriava na odstránenie štyroch kľúčových mýtov, ktoré vedú často k zlým rozhodnutiam:

  1. O rakovine sa nepotrebujeme rozprávať.
  2. Neexistujú žiadne príznaky a symptómy rakoviny.
  3. Proti rakovine nič nezmôžem.
  4. Nemám nárok na onkologickú starostlivosť.

 

Pravda je pritom úplne iná, pretože...

  1. ... aj keď sa o rakovine ťažko rozpráva, a to najmä v niektorých kultúrach a podmienkach, hovoriť o ochorení otvorene môže prispieť k zlepšeniu zdravotného stavu pacienta a má tiež pozitívny vplyv na vnímanie choroby zdravou komunitou.
  2. ... pre mnoho typov rakoviny, ako sú rakovina prsníka, hrubého čreva či ústnej dutiny, existuje viaceré varovné signály či symptómy. Pozitíva, ktoré vyplývajú z včasnej diagnostiky nádorového ochorenia, sú nesporné.
  3. ... je toho naopak mnoho, čo by sa mohlo urobiť na poli osvety a prevencie na individuálnej či spoločenskej úrovni, lebo podmienky, v ktorých ľudia žijú a pracujú, do veľkej miery vplývajú na ich zdravie a kvalitu života. Správnou stratégiou môžeme zabrániť až tretine najčastejších onkologických ochorení.
  4. ... každý človek má právo na prístup k osvedčenej a účinnej onkologickej liečbe a službám. No pravdou je, že realitou sú veľké rozdiely v starostlivosti o pacientov v rozvinutých a rozvojových krajinách, kde často chýbajú aj základné lieky.

 

Rozhoduje aj životný štýl

Každý rok sa až 14,1 milióna ľudí dozvie, že má rakovinu a 8,2 milióna ľudí na toto ochorenie zomrie, čo predstavuje vyššiu úmrtnosť ako v prípade štatistiky počet ľudí, ktorí zomrú na AIDS, maláriu a tuberkulózu dohromady.

Odborníci na základe výskumov poukazujú na fakt, že až tretine úmrtí z dôvodu rakoviny sa dá zabrániť včasnou edukáciou a to hlavne u tých onkologických diagnóz, ktorým môžeme správnou životosprávou a vylúčením škodlivých faktorov predísť. K rizikám v živote patrí fajčenie, konzumáciu alkoholu, nevyvážená a nezdravá strava či nedostatok pohybovej aktivity, niektoré vírusy a infekcie, slnko a UV žiarenie.

 

Ako učí Liga proti rakovine

Edukácia a šírenie osvety medzi mladými ľuďmi je aj v 25. roku pôsobenia jednou z kľúčových aktivít Ligy proti rakovine. Pred 16 rokmi bol zahájený edukačný projekt „Onkologická výchova na školách“. Aktuálne je do tohto projektu zapojených 60 stredných škôl. Jeho poslaním je informovať mladých ľudí o potrebe prevencie pred onkologickými ochoreniami, upozorňovať na dôležitosť zdravého životného štýlu, správnej výživy, ale tiež príprava mladých pre praktický život, do ktorého patrí aj komunikácia s ľuďmi, ktorí sú onkologickým ochorením postihnutí.

Ďalšou aktivitou, o ktorú je mimoriadny záujem, sú prednášky pre školy. Tieto prebiehajú interaktívnou formou priamo v Centrách pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave a Martine. Zároveň úspešne prebieha spolupráca so študentmi medicíny, ktorí priamo navštevujú školy, pod patronátom Ligy proti rakovine a realizujú prednášky v rámci celého Slovenska. Témy sú vyberané tak, aby reflektovali každodenný život mladých ľudí. Cieľom je vštepiť im dôležitosť starostlivosti o svoje zdravie, ktorá znižuje riziko výskytu onkologického  ochorenia.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freedigitalphotos.net

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada