22.10.2020 15:44

Alkoholizmus ako závislosť stále vedie

Zdravie a krása – K vitalite zdraviu

 

V posledných rokoch sa ako nebezpečné vnímajú najmä tvrdé drogy, no v skutočnosti najväčšou hrozbou v kategórii látkových závislostí je alkoholizmus. V tomto tragickom rebríčku predstavuje stále problém číslo jeden. Časté a dlhodobé požívanie alkoholických nápojov má dopad na fyzické i duševné zdravie človeka a tiež na jeho životný štýl, pretože pravidelnému prísunu svojej dávky alkoholu podmieňuje všetko ostatné.

Kvalita života alkoholika rapídne klesá a jedným z dôvodov je aj strata spoločenského postavenia a zhoršujúca sa ekonomická situácia celej rodiny. V niektorých prípadoch ide o totálny rozpad osobnosti, ktorá už nenájde sily na riešenie problému, na vymanenie sa z alkoholickej závislosti. A pritom to kedysi na začiatku začalo tak nevinne. Jedným pohárikom pri posedení s priateľmi...

 

Alkoholizmus je starý ako ľudstvo

Problémy so závislosťou sú rovnako staré ako alkohol a vlastne i ľudstvo samotné. Už v starovekej Číne odsudzovali pijanov na trest smrti. Ani v starej Indii nemali s alkoholikmi zľutovanie. Trestali ich naozaj prísne – nútili ich vypiť vriacu tekutinu a na čelo im vypálili znak. Stav opitosti odsudzovali aj v starom Egypte, Grécku a Sparte a o škodlivosti nadmernej konzumácie alkoholu písali vo svojich dielach aj známi starovekí lekári Hippokrates, Galén a Avicenna. Až do konca 18. storočia sa za opilstvo praktikovali fyzické tresty. Vtedy sa už však začalo hovoriť o závislosti na alkohole ako o duševnej chorobe a v roku 1857 bol v Bostone otvorený prvý liečebný ústav. Zároveň sa v jednotlivých krajinách vrátane Slovenska zakladali spolky striedmosti. Sieť liečební, v ktorých sa používali modernejšie metódy liečby alkoholizmu, sa začali budovať až po 2. svetovej vojne a od roku 1950 sa ním zaoberá aj WHO ako celosvetovým problémom.

 

V podstate ide o chemickú látku

Alkohol sa skladá z malých molekúl etanolu, ktorý vzniká kvasením cukru. Zaraďuje sa medzi psychotropné látky, je to droga so sedatívnym účinkom. V čom spočíva najväčší problém alkoholu? Mozog si ju ako látku vyvolávajúcu príjemné účinky zapamätá a vždy znovu ju potom vyžaduje. Alkohol je však aj toxín, ktorý v prípade vysokej koncentrácie v krvi poškodzuje dôležité orgány. Pečeň nestačí krv filtrovať od jedu, čo má napokon dopad na zlyhávanie dýchacieho a srdcovo-cievneho systému. Človeku otrávený alkoholom je na zvracanie, má ťažkosti s rečou, stráca koordináciu, môže prestať dýchať alebo sa začať dusiť a jeho srdce začne tĺcť nepravidelne.

Problém najmä s metanolom

K tragickým prípadom patrí konzumácia amatérsky vyrobeného alkoholu s vysokým obsahom jedovatého metanolu a metylalkoholu, ktorý spôsobuje oslepnutie a môže byť príčinou úmrtia. Najčastejšie k podobnej situácii dochádza v Nórsku. No k najväčším tragédiám tohto druhu patrí aféra s nelegálnym, hromadne distribuovaným alkoholom v Českej republiky, ktorý v rokoch 2012 až 2013 spôsobil smrť 47 osobám a mnohí ďalší utrpeli poškodenie zraku.

Úspešní manažéri i ženy na materskej

Zabudnime na klasický obraz notorického alkoholika, ktorý sa každý druhý deň povaľuje niekde v jarku blízko krčmy. Alkoholici nebývajú vždy tak ľahko identifikovateľní. Do tejto kategórie patria  aj úspešní manažéri a počítačoví programátori, ktorí stres z množstva práce a šibeničných termínov riešia alkoholom. K poháriku sa utiekajú stále častejšie aj ženy, ktoré sa ocitli na lukratívnom poste a do mužského sveta sa snažia začleniť aj konzumáciou alkoholu. Alebo mamičky na materskej či manželky úspešných podnikateľov v domácnosti, ktoré trpia izoláciou a stresom zo stereotypu. A v posledných rokoch je aktuálne aj budovanie závislosti na alkohole u ľudí, ktorí odchádzajú pracovať do zahraničia a niekoľkoročnú odlúčenosť od blízkych a domáceho prostredia nezvládajú. K najkomplikovanejším prípadom alkoholikov patria lekári, ktorí sú o probléme dokonale informovaní a preto vedia nájsť množstvo spôsobov, ako liečbu sabotovať.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.unsplash.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada