27.05.2016 11:02

Ako triediť odpad

Domácnosť – Ako ušetriť

 

Každá domácnosť produkuje väčšie či menšie množstvo odpadu. Vzniku odpadu ale môžeme predísť, a to tým, že vôbec nevznikne alebo sa jeho objem výrazne zredukuje. Často totiž vyhadzujeme veci zbytočne.

Veľkú časť odpadu predstavujú plastové vrecká či zbytočne vyhadzované jedlo. Začnite tým, že si zistíte, ako je to u vás doma. Pozrite sa do odpadkového koša a zistite, čo vyhadzujete najčastejšie. Tu je pár tipov, ako produkciu odpadu znížiť:

 • Veľa odpadu si prinesiete domov z nakupovania. Keď idete na trh alebo do supermarketu, skúste si vziať vlastné textilné vrecká na ovocie a zeleninu. Minimalizujete tak veľké množstvo plastových vreciek.
 • Využívajte sklenené či plastové nádoby na drogériu a noste si domov napr. čapované mydlo.
 • Kupujete veci na jedno použitie? Skúste nájsť alternatívu, ktorá vám poslúži opakovane.
 • Veľké množstvo odpadu v domácnostiach tvorí nespotrebované jedlo. A ako zabrániť plytvaniu jedlom? Ešte pred odchodom do obchodu skontrolujte zásoby v chladničke a komore, aby ste zbytočne nenakupovali rovnaké suroviny. Vopred si rozmyslite, čo chcete vlastne variť. Nenakupujte na dlhší čas, napríklad na 14 dní dopredu. V takých prípadoch sa vám veľké množstvo potravín často nepodarí skonzumovať včas.

Triedenie odpadu je malá veda

Prvým krokom k efektívnemu hospodáreniu s odpadom je jeho minimalizácia, následné znovu používanie a tým posledným je separácia odpadu a využívanie tak vzniknutých druhotných surovín. Každý Slovák ročne vyprodukuje v priemere 322 kilogramov komunálneho odpadu, z čoho iba necelých 10 % sa úspešne využije ako druhotná surovina. Skúsme to spolu zmeniť.

Ak si neviete rady s tým, čo patrí do ktorého odpadkového koša, tu je pár všeobecných tipov, ako správne triediť.

Papier

 • ÁNO: kancelársky papier, noviny a časopisy, obálky, kartón recyklačné symboly: PAP, 20, 21, 22, 23
 • NIE: použité servítky, mastný, špinavý alebo vlhký papier, voskový papier

Plasty

 • ÁNO: PET, plastové poháriky, plastové tašky a vrecká, plastové nádoby a obaly recyklačné symboly: PET, HDPE, LDPE, PP, PS
 • NIE: nádoby a obaly z olejov a chemikálií, jogurtové viečka

Sklo

 • ÁNO: fľaše, rozbité sklo, kuchynské sklo recyklačné symboly: GL, 70, 71, 72
 • NIE: porcelán, fľaše od chemikálií, zrkadlá

Tetrapaky

 • ÁNO: nádoby od džúsov, mlieka a podobne
 • NIE: recyklačné symboly: C/PAP

Bioodpad

 • ÁNO: zvyšky ovocia a zeleniny, čajové vrecúška, zvyšky z kávy
 • NIE: orechové lístie, kosti, vlasy, nechty, surové aj tepelne upravované mäso

S čím si neviete rady najčastejšie?

 • Špinavé servítky, zašpinené vrecká od desiaty – komunálny odpad
 • Použité papierové vreckovky – komunálny odpad
 • Žiarovky – bežné a halogénové žiarovky do komunálneho odpadu, žiarivky a výbojky podliehajú spätnému odberu a patria na miesta spätného odberu
 • Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode – opláchnuté plastové nádobky do plastov, znečistené do komunálneho odpadu
 • Polystyrénová výplň veľkých balíkov (napr. nábytku)/, obaly z obedov – plasty, len v prípade čistého, avšak v mnohých obciach sa polystyrén neseparuje.
 • Sieťka od citrónov – plasty
 • Obaly od žuvačiek či liekov – komunálny odpad
 • Rolky od toaletného papiera a papierové obaly od vajec - komunálny odpad
 • Keramika (rozbité taniere, kvetináče) – komunálny odpad
 • Viečka od jogurtov – hliník, kovy
 • Batérie – zberný dvor, miesta spätného odberu (napr. predajne elektro)

 

TIPY:

 • Z obálok s plastovým okienkom nie je potrebné oddeľovať plastovú časť, takisto ani odstraňovať kovové sponky z papiera (časopisov, zošitov).
 • Kelímky od jogurtov netreba pred vyhodením umývať.
 • Stlačením PET fľaše získate 4-krát viac miesta v odpadkovom koši, a znížite tak aj náklady na ich prepravu.
 • Ak si nie ste istí, ktorý kôš použiť, pozrite sa na recyklačný symbol na obale.
 • Pokiaľ spúšťate kompostovanie doma, pozor na exotické plodiny ako citrusy, s ktorými si vaše kompostovisko nemusí poradiť. Preto sa všeobecne odporúča ich do kompostu nedávať.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: Ikea

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada