12.11.2021 10:18

Aj cukrovka je nebezpečná epidémia

Zdravie a krása - K vitalite a zdraviu

 

Cukrovka nie je iba vážne chronické ochorenie, ktoré zhoršuje a zároveň skracuje život pacienta, ale je to pre spoločnosť aj finačne náročné ochorenie. Dôvodom je charakter liečby samotného diabetu i druhotných zdravotných ťažkostí a tiež počet diabetikov.

Iba na malom Slovensku trpí cukrovkou 370-tisíc ľudí a predpokladá sa, že ďalších 100- až 200-tisíc o svojom ochorení nevie. Ľudia nemajú aktívny prístup k vlastnému zdraviu – nedisponujú ani základnou informáciou o hodnotách ich hladiny cukru v krvi, a situáciu komplikuje aj neznalosť problematiky. Mnohí ľudia napriek výskytu ochorenia v širšej rodine nepoznajú jeho riziká. A tých je viac než dosť – strata zraku, zlyhanie obličiek, amputácie dolných končatín a srdcovo cievne ochorenia ako výsledok poškodeného cievneho systému pre vysokú hladinu cukru v krvi. Ročne si diabetes mellitus vyžiada 300-tisíc obetí na území Európy, ktorá na liečbu cukrovky vynakladá 16 až 18 percent z celkových nákladov na zdravotníctvo. A tie stále stúpajú. Napríklad aj pre stále stúpajúci počet pacientov, ktorí sú pre zlyhávanie obličiek odkázaní na drahú dialýzu alebo transplantáciu obličiek.

 

Edukácia a skríning

Riešením by mal byť Národný diabetologický program zlepšovania zdravotného stavu i povedomia verejnosti o rizikách ochorenia, ktorého návrh vypracovala Slovenská diabetologická spoločnosť v spolupráci so Zväzom diabetikov Slovenska. Súčasťou tejto preventívnej aktivity je skríning rizikových skupín v snahe odhaliť ochorenie čo najskôr, a tiež celonárodná edukácia o rizikách cukrovky i zdravom životnom štýle. Dôležité je aj vzdelávanie detí a mládeže, ktorí by sa mali v budúcnosti o svoje zdravie zaujímať aktívnejšie. A mali by si zároveň osvojiť zdravé stravovacie zvyky i dostatok pohybu v životnom štýle. Slovenský model prevencie nie je novinkou. Osvedčil sa už v zahraničí. V krajinách, kde bola edukácia obyvateľstvu dlhodobo poskytovaná, sa na liečbu diabetu a súvisiacich zdravotných komplikácií vynakladá už menej finančných prostriedkov.

 

Slovenské štatistiky v súvislosti s cukrovkou:

 • číslo výskytu ochorenia sa pohybuje okolo 7 percent, čo je asi 400 000 obyvateľov
 • ďalších 150 000 ľudí, ktorí o tom, že majú cukrovku, vôbec nevedia
 • ročne sa diagnostikuje 22 000 nových prípadov
 • v roku 2030 by to malo byť postihnutých týmto ochorením okolo 12 percent, čo je približne 660 000 ľudí
 • v 90 percentách ide o diabetes 2. typu, ktorý súvisí s abdominálnou obezitou a tzv. metabolickým syndrómom
 • v populácii vo veku 0 – 14 rokov je registrovaných približne 900 detí s diabetom 1. typu , pričom vykazujeme trvalý vzostup, najvýraznejší v skupine 10 – 14 ročných detí
 • u každého 2. diabetika je diagnostikovaný vyšší tlak krvi a poruchy lipidov, u každého 6. postihnutie očí (šedý zákal či poškodenie sietnice) a u každého 9. postihnutie obličiek
 • v súčasnosti sa v súvislosti s ochorením objavujú sociálno – patologické javy, ľudia nevedia žiť s touto diagnózou, čo vedie k rozvratu vzťahov v rodinách, k alkoholizmu, k drogovej závislosti, k týraniu, k nezamestnanosti
 • každú 1,3 sekundu zomiera 1 človek na diabetes mellitus
 • niet rodiny, kde nie je diabetes mellitus
 • v roku 2011 bolo pre diabetes novo hlásených 15 002 prípadov práceneschopností, tento počet predstavoval 2 percentá z celkového počtu prípadov práceneschopnosti
 • liečba cukrovky stojí 16 – 18 percent z celkových vynaložených nákladov na zdravotníctvo, pričom pri zlej kompenzácii vznikajú komplikácie a liečba sa značne predražuje
 • život diabetika sa skracuje o 5 až 20 rokov
 • na diabetes zomiera v SR približne 700 osôb ročne

Poznámka:

Možno i teraz je pravý čas upozorniť na problém cukrovky. Čakajú nás dni hodovania, ktoré zhoršujú zdravotný stav samotných diabetikov, ale aj ostatnej populácie. Pretože okrem genetickej predispozície, stresu a veku sú rizikovými faktormi vzniku tohto ochorenia aj nadváha, nadmerný príjem nezdravých druhov potravín a častá konzumácia veľkého množstva cukrov.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: www.freepik.com


 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada